ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 39 (1)
Cilt: 39  Sayı: 1 - 2004
DERLEME
1.
Aşılamada yapılan hatalar
Vaccination errors
Ahmet Arvas
Sayfalar 9 - 13

ORIJINAL MAKALE
2.
Malnütrisyonlu çocuklarda serum leptin, lipid ve protein düzeyleri ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi
Evaluation of serum leptin, lipid and protein levels and anthropometric measurements in children with malnutrition
Mehmet Kılıç, Erdal Taşkın, Bilal Üstündağ, M. Kaya Gürgöze, A. Neşe Kurt, A. Denizmen Aygün
Sayfalar 14 - 20

3.
Tuvalet konforunun üriner inkontinans üzerine etkisi
Effect of toilet comfort on urinary incontinence
Nur Arslan, Alper Soylu, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu
Sayfalar 21 - 24

4.
Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler
Poisoning in children living in Trakya region
Naci Öner, Mustafa Inan, Ülfet Vatansever, Çağrı Turan, Coşkun Çeltik, Yasemin Küçükuğurluoğlu, Rıdvan Duran, Serap Karasalihoğlu
Sayfalar 25 - 30

5.
Çocuklarda plevral ampiyem: 35 hastanın değerlendirilmesi
Pleural empyema in children: an evaluation of 35 patients
Ergin Çiftçi, Emine Bahar Bingöller, Erdal Ince, Ülker Doğru
Sayfalar 31 - 35

6.
Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromlu bir olgu
A patient with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis (PFAPA) syndrome
Engin Çiftçi, Halil Özdemir, Sonay Incesoy, Erdal Ince, Ülker Doğru
Sayfalar 36 - 40

OLGU SUNUMU
7.
“MURCS birlikteliğinin tesadüfi tanısı: olgu sunumu”
Incidental diagnosis of MURCS association: a case report
Mehmet Keskin, M. Emre Atabek, Selim Kurtoğlu, Funda Baştuğ
Sayfalar 41 - 43

8.
Tekrarlayan streptococcus pneumoniae menenjiti ve Mondini displazisi: olgu sunumu
Recurrent streptococcus pneumoniae meningitis and Mondini dysplasia: a case report
Nazan Dalgıç, Erdal Ince, Ergin Çiftçi, Selim Öncel, Suat Fitoz, Ülker Doğru
Sayfalar 44 - 47

AYIN OLGUSU
9.
Ayın Olgusu
Case of month
Bülent Karapınar, Deniz Yılmaz, Halime Sema Can, Nazan Çetingül, Alphan Cura
Sayfalar 48 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale