ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 36 (4)
Cilt: 36  Sayı: 4 - 2001
ORIJINAL MAKALE
1.
Kabızlık, dramatik bir olay mıdır?
Constipaton, is it a dramatic phenomenon?
Tülay Erkan, Güngör T. Tümay
Sayfalar 186 - 191

2.
Düşük proteinli, glütensiz "Özel Diyet Nişasta Ekmeği": Araştırmadan uygulamaya
Protein-reduced, gluten-free “Special Dietary Starch Bread”: From research to application
Sema Yalvaç, Ahmet Aydın, I. Süheyla Altay, Gülsev Kavunoğlu
Sayfalar 193 - 198

3.
İstanbul lise gençlerinde riskli davranışların sıklığı ve cinsiyete göre dağılımı
İstanbul lise gençlerinde riskli davranışların sıklığı ve cinsiyete göre dağılımı
Oya Ercan
Sayfalar 199 - 211
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

4.
Çocuklarda proteinüri indekslerinin değerlendirilmesi
Evaluation of proteinuria indexes in children
Ayşe Güler Eroğlu, Lale Sever, Salim Çalışkan, Nil Arısoy
Sayfalar 212 - 218

5.
Kayseri il merkezinde 7-12 yaş grubunda tik bozukluğu prevalansı
Prevalance of tic disorders in children aged 7-12 years in urban area of Kayseri
Demet Ünalan, Mustafa Baştürk, Fevziye Çetinkaya
Sayfalar 219 - 223

6.
Çocukluk dönemi akut idyopatik (immün, otoimmün) trombositopenik purpurasmın insan parvovirus B19 virüsü ile ilişkisi
The relation between childhood acute idiopathic (immune, autoimmune) thrombocytopenic purpura and human parvovirus B19
Ahmet Karataş, Ismail Kadıoğlu, Atilla Güray, Zeki Şalcıoğlu, Haydar Öztürk
Sayfalar 224 - 228

OLGU SUNUMU
7.
Moebius sendromu: İki olgu sunumu
Moebius syndrome: Report of two cases
Sema Hız Kurul, Eray Dirik
Sayfalar 229 - 232

LookUs & Online Makale