ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi (ALCAPA) olan 11 yaşında yakınmasız olgu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 298-301 | DOI: 10.4274/tpa.619

Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi (ALCAPA) olan 11 yaşında yakınmasız olgu

Bülent Koca, Levent Saltık, Ayşe Güler Eroğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Pulmoner arterden çıkan anormal sol koroner arter [“Anomalous origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery” (ALCAPA)] nadir görülen bir doğuştan kalp anomalisidir. Süt çocukları ve çocuklarda ALCAPA miyokardiyal iskemi veya infarktüsün sık karşılaşılan sebeplerinden birisidir. Bu makalede hastanemize üfürüm duyulması nedeniyle başvuran ve ekokardiyografik olarak dilate kardiomyopati ve kateter-anjiyografisinde sol koroner arterin pulmoner arterden köken aldığı görülen 11 yaşındaki bir hastamız sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ALCAPA, ekokardiyografi, koroner arter anomalisi

Anomalous left coronary artery from pulmonary artery (ALCAPA) in asymptomatic 11-year-old case

Bülent Koca, Levent Saltık, Ayşe Güler Eroğlu
İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Cardiology, İstanbul, Turkey

Origin of the left coronary artery from the pulmonary trunk [Anomalous origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA)] is a rare congenital heart defect. ALCAPA is one of the common causes of myocardial ischemia or infarction in infants and children. In this report, we present an eleven-years-old patient presenting with murmur and accompanied by echocardiographic findings of dilated cardiomyopathy and angiocardiographic investigation that revealed left coronary artery originating from the pulmonary artery.

Keywords: ALCAPA, coronary artery anomalies, echocardiography

Bülent Koca, Levent Saltık, Ayşe Güler Eroğlu. Anomalous left coronary artery from pulmonary artery (ALCAPA) in asymptomatic 11-year-old case. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 298-301

Sorumlu Yazar: Bülent Koca
LookUs & Online Makale