ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Yenidoğan ve süt çocuklarında respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(2): 63-70 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6939

Yenidoğan ve süt çocuklarında respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants

Yıldız Perk, Mine Özdil
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Respiratuvar sinsitiyal virüs yenidoğan, süt çocukluğu ve çocukluk dönemleri solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenlerinden biri olup, yaşamın ilk yıllarında yüksek oranda hastane yatışı, hastalık ve ölüm ile ilişkilidir. İki yaş altı akut bronşiyolit ve viral pnömonilerin en sık etkeni olup, tüm dünyada yenidoğan dönemi sonrası bebek ölümünde sıtmadan sonra ikinci en sık nedenidir. Ayrıca virüs tekrarlayan hışıltı ve çocukluk çağı astımı ile de ilişkilendirilmiştir. Altı aydan küçük yaş, erken doğum, süreğen akciğer hastalığı, doğuştan kalp hastalığı, kas ve sinir sistemi hastalıkları, immün yetmezlikler gibi risk etmeni taşıyan hastalarda respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları ciddi seyredebilmektedir. Özgül bir tedavisi yoktur, çoğunlukla sıvı ve oksijen ile destek tedavisi verilmekte, bazı hastalarda ise mekanik ventilasyon gerekmektedir. Respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonunu önleyici aşı ya da klinik etkili bir tedavisi olmadığından, yüksek riskli bebeklere uygulanan palivizumab profilaksisi günümüzde hastalığı azaltmada tek etkili yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Bronşiyolit, palivizumab, respiratuvar sinsitiyal virüs, süt çocuğu, yenidoğan

Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants

Yıldız Perk, Mine Özdil
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Respiratory syncytial virus is one of the major causes of respiratory tract infections during infancy with high rates of hospitalization and mortality during the first years of life. It is the most common cause of acute bronchiolitis and viral pneumonia in children below two years of age and second the most common cause of postneonatal infant mortality all around the world following malaria. In addition, the virus has been causally linked to recurrent wheezing and associated with pediatric asthma. The respiratory syncytial virus infections tend to be severe in high risk patients such as patients below six months of age, with prematurity, congenital heart diseases, neuromuscular diseases and immune deficiencies. No specific treatment is available for respiratory syncytial virus infections to date. Severe cases require supportive therapy, mainly oxygen supplementation and hydration, and less frequently, ventilatory support. Because there is no vaccine to prevent respiratory syncytial virus infections or clinically effective treatment to administer to children with respiratory syncytial virus infection, immunoprophylaxis with palivizumab is currently the only method for reducing morbidity associated with severe respiratory syncytial virus in high-risk infants.

Keywords: Bronchiolitis, infant, newborn, palivizumab, respiratory syncytial virus

Yıldız Perk, Mine Özdil. Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(2): 63-70

Sorumlu Yazar: Mine Özdil, Türkiye
LookUs & Online Makale