ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Yenidoğanda minör kan grubu (anti-E) uygunsuzluğuna bağlı hiperbilirubinemi: olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2017; 52(3): 162-164 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2658

Yenidoğanda minör kan grubu (anti-E) uygunsuzluğuna bağlı hiperbilirubinemi: olgu sunumu

Murat Özcan1, Selin Sevinç1, Vildan Boz Erkan1, Yüksel Yurdugül1, S. Ümit Sarıcı2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Yenidoğanlarda hemolitik anemi ve indirekt hiperbilirubinemi nedenleri arasında Rh ve ABO uygunsuzluklarının yanı sıra, minör kan grubu uygunsuzlukları nadir de olsa bulunmaktadır. Anneyle bebek arasında kan uyuşmazlığına en sık neden olan minör kan grubu antijenleri C, c, E, e, Kell, Duffy, Diego, Kidd, MNSs antijenleridir. Bu yazıda yenidoğanda anti-E minör kan grubu uygunsuzluğuna bağlı hiperbilirubinemi gelişen ve fototerapi ile başarılı bir biçimde tedavi edilmiş bir olgu sunulmuş ve Anti-E’ye bağlı gelişen minör kan grubu uygunsuzlukları gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anti-E, hiperbilirubinemi, minör kan grubu uygunsuzluğu, yenidoğan

Hyperbilirubinemia due to minor blood group (anti-E) incompatibility in a newborn: a case report

Murat Özcan1, Selin Sevinç1, Vildan Boz Erkan1, Yüksel Yurdugül1, S. Ümit Sarıcı2
1Department of Pediatrics, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

In addition to Rh and ABO incompatibilities subgroup incompatibilities may rarely play a role among the causes of hemolytic anemia and indirect hyperbilirubinemia in newborns. The most common minor blood group antigens that cause blood incompatibility between the mother and baby are C, c, E, e, Kell, Duffy, Diego, Kidd and MNSs antigens. In this article, a newborn in whom hyperbilirubinemia due to anti-E minor blood group incompatibility developed and was treated with phototherapy succesfully is presented and minor blood group incompatibilities due to anti-E are reviewed.

Keywords: Anti-E, hyperbilirubinemia, minor blood group incompatibility, newborn

Murat Özcan, Selin Sevinç, Vildan Boz Erkan, Yüksel Yurdugül, S. Ümit Sarıcı. Hyperbilirubinemia due to minor blood group (anti-E) incompatibility in a newborn: a case report. Turk Pediatri Ars . 2017; 52(3): 162-164

Sorumlu Yazar: Murat Özcan
LookUs & Online Makale