ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Cinsiyet gelişim bozukluğu olan ambiguous genitalyalı yenidoğan bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 198-208 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01818

Cinsiyet gelişim bozukluğu olan ambiguous genitalyalı yenidoğan bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu

Merih Çetinkaya1, Samim Özen2, Sinan Uslu3, Nazlı Gönç4, Betül Sevinir5, Ayşehan Akıncı6, Mehmet Satar7, Merih Berberoğlu8
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Eğitim Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Eğitim Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
6İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
7Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana, Türkiye
8Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Cinsiyet gelişim bozuklukları kromozom yapısı, gonadlar ya da anatomik yapının birbiriyle uyumsuz olduğu durumlar olarak tanımlanır. Olgular genellikle kuşkulu atipik gentalya ile başvururlar. Cinsiyet gelişim bozuklukları şüphesi olan bir yenidoğanın ilk değerlendirilmesinde öncelikle yaşamı tehdit eden bir durumun olup olmadığı saptandıktan sonra, mümkün olan en hızlı şekilde karyotip, ilişkili hormon düzeyleri ve altta yatan etioloji belirlenmelidir. Tüm bu işlemler multi-disipliner bir ekip anlayışı ile referans merkezlerde gerçekleştirilmelidir. Burada bebeğin ilk muayenesi son derece önemli olup, hekimin öncelikle şüphelenmesi, sonrasında ayrıntılı öykü ve fizik bakı, laboratuvar ve görüntüleme ile tanıya yönelik planlamayı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Cinsiyet seçiminde bu dönemde acele edilmemesi önemlidir. Atipik genitalyası olan bebeklerdeki tanı ve tedavi yaklaşımlarını içeren bu yazının amacı çocuk hekimlerinin bu konuda ortak bir yol izlemelerini sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Ambigous genitalya, cinsiyet gelişim bozukluğu, intersex, kuşkulu genitalya, yenidoğan

Diagnostic and therapeutic approach in newborns with ambiguous genitale with disorder of sex development: consensus report of Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies

Merih Çetinkaya1, Samim Özen2, Sinan Uslu3, Nazlı Gönç4, Betül Sevinir5, Ayşehan Akıncı6, Mehmet Satar7, Merih Berberoğlu8
1Division of Neonatology, Health Sicences University, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Ege University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Division of Neonatology Health Sicences University, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
5Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Trakya University, Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
6Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, İnönü University, Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
7Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Çukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey
8Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Disorders of sex development are defined as conditions in which the chromosomal, gonadal, and anatomic sex is discordant. Patients usually present with atypical appearing genitals. In the assessment of neonates with disorders of sex development, first, it is important to determine whether this situation requires prompt evaluation, and then the karyotype, hormone levels, and underlying etiology should be determined as soon as possible. All these procedures should be performed in the guidance of a multidisciplinary team in reference centers. The physician should suspect and then perform a detailed history and physical examination because the physical examination of the infant is very important, and lastly plan the required laboratory and imaging procedures for the exact diagnosis. It is important not to be hurried in the choice of sex. The aim of this article, which includes the diagnostic and therapeutic approaches in infants with ambiguous genitalia, was to provide a common practice for all pediatricians.

Keywords: Ambiguous genitalia, atypical genitalia, disorder of sex development, intersex, newborn

Merih Çetinkaya, Samim Özen, Sinan Uslu, Nazlı Gönç, Betül Sevinir, Ayşehan Akıncı, Mehmet Satar, Merih Berberoğlu. Diagnostic and therapeutic approach in newborns with ambiguous genitale with disorder of sex development: consensus report of Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 198-208

Sorumlu Yazar: Merih Çetinkaya
LookUs & Online Makale