ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Çocuklarda hematopoetik kök hücre nakli [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 91-98 | DOI: 10.5152/tpa.2014.2010

Çocuklarda hematopoetik kök hücre nakli

Mehmet Akif Yeşilipek
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kemik iliği nakli günümüzde periferik kan ve göbek kordon kanının da kök hücre kaynağı olarak kullanılabilmesi nedeniyle hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda hematolojik malinitelere ek olarak hemoglobinopatiler, immün yetersizlikler, kemik iliği yetersizlikleri ve doğuştan metabolik hastalıklar gibi birçok hastalıkta kesin tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Altta yatan hastalık dışında nakil sürecinde gelişen enfeksiyonlar ve “graft versus host hastalığı” prognozu etkileyen en önemli etmenler olarak sayılabilir. Bu yazıda kök hücre kaynakları, hazırlama tedavileri, çocuklarda HKHN endikasyonları ve nakil sonrası sorunlar konularında özet bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, hematopoetik kök hücre nakli, kordon kanı nakli

Hematopoetic stem cell transplantation in children

Mehmet Akif Yeşilipek
Department of Pediatric Hematology Oncology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Bone marrow transplantation is called hematopoetic stem cell transplantation (HSCT), since peripheral blood and umbilical cord blood can also be used as sources of stem cell currently. In children, bone marrow transplantation is used as a definite treatment method in many diseases including hemoglobinopaties, immune deficiencies, bone marrow failure and congenital metabolic diseases in addition to hematological malignancies. In addition to the underlying disease, the most important factors which have an impact on prognosis include infections which develop during the process of transplantation and graft-versus-host disease. In this article, it was aimed to give brief information on stem cell sources, preparation therapies, HSCT indications and post-transplantation complications in children.

Keywords: Childhood, hematopoetic stem cell transplantation, cord blood transplantation

Mehmet Akif Yeşilipek. Hematopoetic stem cell transplantation in children. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 91-98

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Yeşilipek
LookUs & Online Makale