ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Annelerin, çocuklarındaki ateşle ilgili bilgi, tutum ve davrnışları [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Annelerin, çocuklarındaki ateşle ilgili bilgi, tutum ve davrnışları

Gökhan Baysoy1, Tuğba Aydoğmuş1, Demet Akın2, Ayten Pamukçu Uyan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu

Annelerin ateş konusundaki bilgi düzeylerinin bu bilginin kaynağının saptanması, ateş karşısındaki tutum, davranış ve korkularının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ateş konusunda daha önceden bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmemiş anneler, ateş konusundaki bilgi düzeyleri yaklaşımları, terece ve ateş düşürücü kullanımları açıından karşılaştırılmıştır. Çalışmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu’daki sağlık merkezlerine Ocak-Temmuz 2004 tarihleri arasında başvuran 285 anne dahil edilmiştir. Annelere, ailenin demografik yapısı, ateşin tanımı, ateşi ölçme yöntemleri ve bu yöntemlerin hangilerinin kullanıldığı, ateş düşürücü kullanımı, annenin ateşin yükselmesi durumunda yaptıklarını içeren bir anket uygulanmıştır. Çalışmaya katılan annelerin üçte ikisi ateş konusunda bilgi almış olup bu bilginin % 80’i sağlık çalışanı tarafından verilmiştir.Bu çalışmaya katılan annelerin % 72’si derece kullanarak ateş ölçerken, bu oranın ateş konusunda bilgi alan annelerde almayanlara oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Evde ateş düşürmede en sık kullanılan ilacın parasetamol olduğu saptanmıştır. Ateş düşürücülerin genellikle önerilenden daha sık aralıklarla kullanıldığı da belirlenmiştir. Ateş konusunda bilgilendirilmiş olmanın daha çok derece kullanımı ve etkili ateş düşürücü yöntem bilgisiyle ilişkili olduğu gözlenmiştir. Ateş konusunda bilgilendirilmiş olmanın ateş korkusunu azaltmadığı saptanmıştır. Ateş konusunda ailelere verilecek bilgilerin, ailelerdeki ateş korkusunu azaltmaya yönelik bir içeriği olmasına da dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne, ateş, ateş korkusu

Annelerin, çocuklarındaki ateşle ilgili bilgi, tutum ve davrnışları

Gökhan Baysoy1, Tuğba Aydoğmuş1, Demet Akın2, Ayten Pamukçu Uyan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu

Annelerin ateş konusundaki bilgi düzeylerinin bu bilginin kaynağının saptanması, ateş karşısındaki tutum, davranış ve korkularının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ateş konusunda daha önceden bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmemiş anneler, ateş konusundaki bilgi düzeyleri yaklaşımları, terece ve ateş düşürücü kullanımları açıından karşılaştırılmıştır. Çalışmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu’daki sağlık merkezlerine Ocak-Temmuz 2004 tarihleri arasında başvuran 285 anne dahil edilmiştir. Annelere, ailenin demografik yapısı, ateşin tanımı, ateşi ölçme yöntemleri ve bu yöntemlerin hangilerinin kullanıldığı, ateş düşürücü kullanımı, annenin ateşin yükselmesi durumunda yaptıklarını içeren bir anket uygulanmıştır. Çalışmaya katılan annelerin üçte ikisi ateş konusunda bilgi almış olup bu bilginin % 80’i sağlık çalışanı tarafından verilmiştir.Bu çalışmaya katılan annelerin % 72’si derece kullanarak ateş ölçerken, bu oranın ateş konusunda bilgi alan annelerde almayanlara oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Evde ateş düşürmede en sık kullanılan ilacın parasetamol olduğu saptanmıştır. Ateş düşürücülerin genellikle önerilenden daha sık aralıklarla kullanıldığı da belirlenmiştir. Ateş konusunda bilgilendirilmiş olmanın daha çok derece kullanımı ve etkili ateş düşürücü yöntem bilgisiyle ilişkili olduğu gözlenmiştir. Ateş konusunda bilgilendirilmiş olmanın ateş korkusunu azaltmadığı saptanmıştır. Ateş konusunda ailelere verilecek bilgilerin, ailelerdeki ateş korkusunu azaltmaya yönelik bir içeriği olmasına da dikkat edilmelidir.

Keywords: Anne, ateş, ateş korkusu

Gökhan Baysoy, Tuğba Aydoğmuş, Demet Akın, Ayten Pamukçu Uyan. Annelerin, çocuklarındaki ateşle ilgili bilgi, tutum ve davrnışları. Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Sorumlu Yazar: Gökhan Baysoy
LookUs & Online Makale