ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Bebeklerde bağlanmanın önemi ve etkileyen etmenler [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 76-81 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.80269

Bebeklerde bağlanmanın önemi ve etkileyen etmenler

Nazmi Mutlu Karakaş1, Figen Şahin Dağlı2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Bağlanma, anne ve bebeği arasında her iki yönde gelişen ve kurulan bir iletişim ve etkileşim örüntüsüdür. Ruhen ve bedenen sağlıklı bireylerin yetişmesi için, annenin bebeği ile doğum öncesinden başlayan ve doğum sonrası da devam eden uygun bağlanma oluşturması ve sürdürmesi beklenirken, benzer şekilde bebeğin de annesi ile uygun ve güvenli bağlanma kurması gerekmektedir. Bağlanmayı etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Bağlanmada sorun yaşayan çocukların ileriki yaşamlarında sorunlar olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının, bu etmenlerin farkında olması ve sağlıklı çocuk izlemlerinde, çocuğu sağlıklı ebeveyn iletişimi ve gelişimi açısından değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme sonucunda, anne-çocuk ikilisine çok disiplinli yaklaşımlar yapılabilir ve sağlıklı nesiller için çocuğun sağlığı ruhen ve bedenen korunmuş olur.

Anahtar Kelimeler: Anne, bağlanma, bebek.

The importance of attachment in infant and influencing factors

Nazmi Mutlu Karakaş1, Figen Şahin Dağlı2
1Department of Pediatrcis, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Social Pediatrics, Department of Pediatrcis, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Attachment is a pattern of interaction and communication established and developed between mother and baby. For the growth of mentally and physically healthy individuals, the mother is expected to create a suitable attachment starting before the birth and to maintain it afterwards. It is also necessary for the baby to establish appropriate and safe attachment towards the mother in a similar manner. There are several factors that affect the attachment. Also, some studies show that children with attachment problems also have problems in their future lives. Healthcare professionals need to be aware of these factors and evaluate the child in terms of healthy parental communication and child development in well-child visits. As a result of these evaluations, multidisciplinary approaches to the mother-child pair can be established and the child’s health is protected mentally and physically for healthy generations.

Keywords: Attachment, infant, mother.

Nazmi Mutlu Karakaş, Figen Şahin Dağlı. The importance of attachment in infant and influencing factors. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 76-81

Sorumlu Yazar: Nazmi Mutlu Karakaş
LookUs & Online Makale