ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanda transfüzyon ilkeleri rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 101-108 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01810

Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanda transfüzyon ilkeleri rehberi

Merih Çetinkaya1, Begüm Atasay2, Yıldız Perk3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Eğitim Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kan transfüzyonu anemisi olan özellikle prematüre ve cerrahi uygulanacak yenidoğanlarda sıklıkla uygulanan yaşam kurtarıcı bir tedavidir. Yenidoğanda eritrosit, trombosit ve plasma transfüzyon endikasyonları, transfüzyon kararı verdiren eşik hemoglobin, trombosit değerleri merkezlere göre değişmekte olup, transfüzyonların olası yan etkileri ve prematüre morbiditeleri, mortalite ve nörogelişimsel etkileri ile ilgili kanıta dayalı veriler yeterli değildir. Burada, dizin bilgileri değerlendirilerek, eritrosit süspansiyonu, trombosit ve plasma transfüzyonu kararı için klinik bulgulara göre önerilen eşik değerler ve uygulamada dikkat edilecek konuları özetleyen ülkemiz yenidoğan yoğun bakım birimlerinde kullanılmak üzere oluşturulmuş transfüzyon rehberinin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anemi, eritrosit, plazma, rehber, transfüzyon, trombosit, yenidoğan

Turkish Neonatal Society guideline on the transfusion principles in newborns

Merih Çetinkaya1, Begüm Atasay2, Yıldız Perk3
1Department of Neonatology, Health Sciences University, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Blood transfusions can be defined as a life-saving procedure in neonates, especially in premature infants and those undergoing surgery. The indications, threshold hemoglobin, and platelet levels for red cell, platelet, and plasma transfusions in neonates vary among centers and the evidence-based data for possible adverse effects, preterm morbidities, mortality and neurodevelopmental problems associated with transfusions are not adequate. Herein, we aimed to present the transfusion guideline that was designed to be used in neonatal intensive care units in our country, which summarizes clinical findings and threshold levels for red cell, platelet, and plasma transfusions, in addition to important practical points of transfusions according to a literature review.

Keywords: Anemia, erythrocyte, guideline, newborn, plasma, platelet, transfusion

Merih Çetinkaya, Begüm Atasay, Yıldız Perk. Turkish Neonatal Society guideline on the transfusion principles in newborns. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 101-108

Sorumlu Yazar: Merih Çetinkaya
LookUs & Online Makale