ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Hemogram bize neler söyler? [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 103-116 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.76301

Hemogram bize neler söyler?

Tülin Tiraje Celkan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

En sık istenilen kan testi tam kan sayımıdır. Bu test hemoglobin, lökosit, trombosit sayılarını ve ayrıntılı olarak eritrosit parametrelerini içerir. Otomotik kan sayım cihazlarının verdiği sonuçlar artık lökosit alt gruplarının yüzdeleri ve sayıları konusunda da bilgi vermektedir. Kan sayımı; anemi, hematolojik kanserler, enfeksiyonlar, akut kanamalar, alerjik hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanısı için gerekli bir testtir. Ayrıca bazı ilaçların yan etkilerinin izlemi için de gereklidir. Bir çocuk hekiminin hastasını değerlendirmesi genelde tam kan sayımı okumasını ve yorumlamasını da gerektirir. Bu testin nitelikli olarak değerlendirilmesi hasta ve normal çocuk izleminde önemlidir. Bu yazıda hemogram değerlendirmesinde önemli noktalara değinilerek normal ve sorunlu durumların ayrılabilmesi için ipuçları paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hemogram, normal kan sayımı, patolojik kan sayımı

What does a hemogram say to us?

Tülin Tiraje Celkan
Division of Pediatric Hematology-Oncology, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey

The most commonly performed blood test is complete blood cell count. This test includes hemoglobin, white blood cell count, platelet count, and detailed red blood cell indices. Automated complete blood count also give information for “differential” which gives information about percentages and absolute numbers of different subgroups of white blood cells. This test is necessary in diagnosing anemia, hematological cancers, infections, acute hemorrhagic states, allergies, and immunodeficiencies. Also it is used for monitoring side effects of certain drugs. A pediatrician is frequently challenged for evaluating complete blood count as a part patient’s assessment. An enhanced and complete understanding of this laboratory test is essential for providing quality care of sick and normal children. Here in this paper, we want to share key laboratory interpretation strategies for complete blood count and some clues for differentiating normal from deviations and true problems.

Keywords: Abnormal hemogram values, child, hemogram, normal hemogram values

Tülin Tiraje Celkan. What does a hemogram say to us?. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 103-116

Sorumlu Yazar: Tülin Tiraje Celkan, Türkiye
LookUs & Online Makale