ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Kala-Azar ve lösemi: Nadir birliktelik [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 45-47 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3590

Kala-Azar ve lösemi: Nadir birliktelik

Ali Bay1, Elif Habibe Aktekin1, Fahriye Ekşi2, Murat Özcan3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tibbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Viseral layşmanyazis karaciğer, dalak ve kemik iliği makrofajlarını enfekte eden ve çoğalan bir enfeksiyon hastalığıdır. En yaygın klinik bulguları; ateş, dalak büyüklüğü ve kansızlıktır. Viseral layşmanyaziste kansızlık, akyuvar ve trombosit sayısında azalma yaygın görülen kan bozukluklarıdır. Bu bulgular birçok kan hastalığında görülenlerle benzer olup tanıda karışıklığa neden olabilir. Epidemiyolojik olarak sık görüldüğü bölgeler dışında görüldüğünde tanı koymak zor olabilmektedir. Viseral layşmanyazis tedavi edilmediği takdirde ölümcül seyredebilir. Uygun tedavi ise yaşam kurtarıcıdır. Bu yazıda akut lenfoblastik lösemi tanısıyla izlenen ve BFMALL- 2000 tedavi protokolü sonrası remisyona girmesiyle birlikte devam tedavisine başlanmış olan ve bu süreçte Kala-Azar hastalığına bağlı hemofagositik lenfohistiyositoz tanısı konan 12 yaşında erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Lösemi, pansitopeni, viseral layşmanyazis

Kala-Azar and leukemia: A rare association

Ali Bay1, Elif Habibe Aktekin1, Fahriye Ekşi2, Murat Özcan3
1Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Gaziantep, Turkey
3Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Gaziantep, Turkey

Visceral leishmaniasis is an infectious disease that infects and multiplies in macrophages of the liver, spleen, and bone marrow. The most common clinical features are fever, splenomegaly, and anemia. Anemia, leucopenia, and thrombocytopenia are the main hematologic abnormalities commonly seen in visceral leishmaniasis. These findings can be seen in several types of hematologic disorders. The findings are similar to most hematologic disorders and so may make diagnosis problematic. It is difficult to confirm when it is seen except in epidemiologic areas. It can be fatal if it is not treated and appropriate treatment can be lifesaving. In this article a 12 year-old male patient who was followed-up with diagnosis of acute lymphoblastic leukemia and received maintenance therapy while being under remission after BFMALL- 2000 treatment protocol and diagnosed with hemophagocytic lymphohistiocytosis due to Kala-azar during this period was presented.

Keywords: Leukemia, pancytopenia, visceral leishmaniasis

Ali Bay, Elif Habibe Aktekin, Fahriye Ekşi, Murat Özcan. Kala-Azar and leukemia: A rare association. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 45-47

Sorumlu Yazar: Murat Özcan
LookUs & Online Makale