ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Tatarcık humması: iki olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2016; 51(2): 110-113 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1734

Tatarcık humması: iki olgu sunumu

Yasemin Özkale1, Murat Özkale1, Pınar Kiper1, Bilin Çetinkaya2, Ilknur Erol3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Birimi, Adana, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Birimi, Adana, Türkiy

Tatarcık humması “üç gün ateşi” (three day fever), “papatasi ateşi” (papatacci fever) ya da “flebotomus ateşi” (phlebotomus fever) adlarıyla da bilinen, ani başlangıçlı, kendi kendini sınırlayan, gribal enfeksiyon benzeri tabloya neden olan bir virüs hastalığıdır. Hastalık endemik alanlarda tatarcık sineğinin etkin olduğu yaz ayları özellikle Ağustos ayında sık görülmektedir. Bu yazıda yüksek ateş, gözlerinde kızarıklık, baş ağrısı, halsizlik, güçsüzlük ve yürüyememe yakınmaları ile başvuran, karaciğer işlev testlerinde ve kreatin kinaz değerlerinde yükseklik saptanan, tatarcık IgM ve IgG antikorları pozitif bulunarak tatarcık humması tanısı alan iki kardeş, hastalığın ender görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ateş, kreatin kinaz, tatarcık humması

Sadfly fever: two case reports

Yasemin Özkale1, Murat Özkale1, Pınar Kiper1, Bilin Çetinkaya2, Ilknur Erol3
1Department of Pediatrics, Başkent University School of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Pediatrics, Başkent University School of Medicine, Neonatology Unit, Adana, Turkey
3Department of Pediatrics, Başkent University School of Medicine, Pediatric Neurology Unit, Adana, Turkey

Sandfly fever, also known as ‘three-day fever’ or ‘pappataci fever’ or ‘Phlebotomus fever’ is a viral infection that causes self-limited influenza-like symptoms and characterized by a rapid onset. The disease occurs commonly in endemic areas in summer months and especially in August during which sandflies are active. In this article, two siblings who presented with high fever, redness in the eyes, headache, weakness, malaise and inability to walk, who were found to have increased liver function tests and creatine kinase levels and who were diagnosed with sadfly fever with positive sadfly IgM and IgG antibodies are reported because of the rarity of this disease.

Keywords: Child, lower respiratory tract infection, vitamin D

Yasemin Özkale, Murat Özkale, Pınar Kiper, Bilin Çetinkaya, Ilknur Erol. Sadfly fever: two case reports. Turk Pediatri Ars . 2016; 51(2): 110-113

Sorumlu Yazar: Yasemin Özkale
LookUs & Online Makale