ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebekte patent duktus arteriozus tanı ve tedavi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 76-87 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01808

Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebekte patent duktus arteriozus tanı ve tedavi rehberi

Nilgün Köksal1, Canan Aygün2, Nurdan Uras3
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Rahim içi yaşamda fizyolojik bir gereklilik olan duktus arteriyozus term bebeklerde kendiliğinden kapanırken, prematüre duktus arteriyozus dokusunun yapısal özellikleri nedeniyle bazı prematürelerde kapanamaz. Patent duktus arteriyozus prematürelerde bronkopulmoner displazi gibi olumsuz sonuçlarla ilişkilendirildiği halde, tedavi bu olumsuz sonuçların sıklığını azaltmamıştır. Tedavinin de yan etkileri ve kullanım kısıtlılıkları vardır. Tedavi verip vermemenin ve tedavide kullanılan ajanların uzun dönem sonuçlarını bilinmemektedir. Türk Neonatoloji Derneği Prematüre Bebekte Patent Duktus Arteriyozus Tanı ve Tedavi Rehberi’nin amacı yenidoğan yoğun bakım birimlerinde izlenen prematürelerde patent duktus arteriyozus tanısı, izlemi ve tedavisi konusunda, ülkemiz koşulları ve bilimsel veriler ışığında standart bir yaklaşım sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriyozus, prematüre, tanı, tedavi

Turkish Neonatal Society guideline on the management of patent ductus arteriosus in preterm infants

Nilgün Köksal1, Canan Aygün2, Nurdan Uras3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Uludağ University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3Zekai Tahir Burak Womens’ Health Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Ductus arteriosus is a physiologic phenomenon in utero and it closes spontaneously in term babies. The closure is problematic in preterm infants due to the intrinsic properties of the preterm ductus arteriosus tissue. Although patent ductus arteriosus has been reported to be associated with many adverse outcomes in this population, treatment has not led to a decrease in outcomes such as bronchopulmonary dysplasia. Treatment modalities also have their own risks and restrictions. The aim of the “Turkish Neonatal Society guidelines for the management of patent ductus arteriosus in preterm babies” is to standardize the diagnosis and treatment of patent ductus arteriosus in preterm infants by combining the current scientific data and the resources of our country.

Keywords: Diagnosis, patent ductus arteriosus, preterm, treatment

Nilgün Köksal, Canan Aygün, Nurdan Uras. Turkish Neonatal Society guideline on the management of patent ductus arteriosus in preterm infants. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 76-87

Sorumlu Yazar: Nilgün Köksal
LookUs & Online Makale