ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane retraksiyon sendromu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . Baskıdaki Makaleler: TPA-71602 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6116

Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane retraksiyon sendromu

Şule Gökçe1, Zeynep Büşra Albayram1, Gülizar Turan1, Elif Demirkılınç Biler2, Sema Aydoğdu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Ünitesi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Göz Hastalıkları Ünitesi, İzmir, Türkiye

Duane retraksiyon sendromu lateral rektus kasında anormal innervasyon sonucunda gelişen abdüksiyon ve addüksiyonda kısıtlılık, horizontal goz hareketlerinde kısıtlılık, göz küresinde retraksiyon, göz kapağı fisssürlerinde değişiklik ve anormal vertikal göz hareketleri ile karakterize nadir bir retraksiyon kusurudur. Etkilenen göz adduksiyonda yukarı ve / veya aşağıya doğru yer değiştirir. Stilling-Türk-Duane sendromu olarak da bilinen bu sendrom tüm şaşılık vakalarının yaklaşık yüzde 1 ila 5’ini oluşturmaktadır. Bu yazıda anormal baş poziyonu nedeniyle kliniğimize başvurusunda yapılan incelemeler sonucunda Duane retraksiyon sendromu tanısı alan bir buçuk yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Bu yazı ile nadir şaşılık nedenlerinden biri olan Duane retraksiyon sendromu tanısına dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anormal baş pozisyonu, Duane retraksiyon sendromu, şaşılık

Duane retraction syndrome in a patient with abnormal head position

Şule Gökçe1, Zeynep Büşra Albayram1, Gülizar Turan1, Elif Demirkılınç Biler2, Sema Aydoğdu1
1Department of Pediatrics, Unit of General Pediatrics, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Ophthalmology, Unit of Child Eye Diseases, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey

Duane's syndrome, is a rare retraction anomaly, characterized by innervational defect in the lateral rectus muscle, limitation of abduction and adduction due to result of abnormal innervation of the horizontal rectus muscles, changes in the eyelid fissures, and abnormal vertical eye movements. The affected eye is displaced up and / or down in the adduction. This syndrome, also known as Stilling-Turk-Duane syndrome, accounts for approximately 1 to 5 percent of all strabismus cases. In this article we present a one and a half year old male patient who had abnormal head position, was diagnosed with Duane retraction syndrome. By this study we want to draw attention to Duane retraction syndrome which is one of the rare causes of strabismus.

Keywords: Abnormal head position, Duane retraction syndrome, strabismusSorumlu Yazar: Şule Gökçe
LookUs & Online Makale