ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Primer kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: vaka raporu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . Baskıdaki Makaleler: TPA-59389 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6200

Primer kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: vaka raporu

Canan Kocaoğlu1, Çelebi Kocaoğlu2, Ayşe Yavuz3, Aslan Akın4
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Konya, Türkiye
4Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Konya, Türkiye

Kist hidatik Echinococcus granulosus tarafından sebep olunan, zoonotik bir paraziter enfeksiyondur. Hemen hemen vücudun bütün bölümlerinde görülmesine rağmen, bu parazitin ilk ve en önemli yerleşim yeri karaciğer ve akciğerdir. Alışılmadık bir şekilde, kist hidatik nadiren pelvik bölgede yerleşebilir. Böyle, pelvik bölgede yerleşmiş kistlerin çoğu önceden karaciğerde bulunan kistlerin kendiliğinden yırtılmasına veya herhangi bir cerrahi işlem esnasında kistin periton boşluğuna ekimine bağlı olarak gelişir. Bu raporda akut abdomen tablosuyla başvuran bir hastada, tesadüfen teşhis edilen, retrovezikal bölgede localize olmuş, alışılmışın dışında bir hidatik kist vakası sunulmuştur. Endemik bir bölgede abdominal ağrıyla başvuran ve tam olarak tanımlanmamış kistik lezyonu olduğundan şüphelenilen vakalarda primer kist hidatik akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, apendisitis, kist hidatik, retrovezikal bölge

Unusual localisation and coincidence of primary hydatid cyst: a case report

Canan Kocaoğlu1, Çelebi Kocaoğlu2, Ayşe Yavuz3, Aslan Akın4
1Department of Pediatric Surgery, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Pediatrics, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Pathology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
4Department of Radiology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

Hydatid cysts are zoonotic parasitic infections caused by Echinococcus granulosus. Although witnessed in all bodily parts, the first and most important locations for this parasite are the liver and lungs. Unusually, hydatid cysts are rarely located in pelvic region. The majority of such cysts generally develop as secondary to spontaneous rupture of a hepatic hydatic cyst or due to surgical inoculation. Incidentally diagnosed in a patient admitted with the picture of acute abdomen, a case of primary hydatid cyst located in retrovesical region, an uncommon localization for hydatid cysts is presented this report. In cases admitted with the complaint of abdominal pain in endemic region, and in those that are suspected to have exactly unidentified cystic lesion, unusual localisation of primary hydatid cyst should be considered.

Keywords: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6200Sorumlu Yazar: Canan Kocaoğlu
LookUs & Online Makale