ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Persistan faringeotrakeal kanalın eşlik ettiği laringeal atrezi olgusu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . Baskıdaki Makaleler: TPA-58076 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4619

Persistan faringeotrakeal kanalın eşlik ettiği laringeal atrezi olgusu

Levent Korkmaz1, Işın Güneş2, Hülya Halis1, Ibrahim Ketenci3, Osman Baştuğ1, Mehmet Said Doğan4, Mustafa Ali Akın5
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
5Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yeni Doğan Bölümü, Kayseri, Türkiye

Laringeal atrezi, 50 000 doğumda bir görülen ve üst hava yolu obstrüksiyonu ile giden ölümcül bir konjenital anomalidir. Multifaktöriyel kalıtılır. Fetal ultrasonografide trakeada dilatasyon, akciğerlerde genişleme ve hiperekojenite, diyafragmada düzleşme veya tersine dönme, hidrops ve asit saptanır. Doğumda ağır solunum sıkıntısı olan yenidoğanlarda endotrakeal entübasyonun başarılamaması ve ağlama çabasına rağmen ses duyulmaması ile tanı konulur. Bu yazıda doğumdan sonra solunum sıkıntısı gelişen, ancak entübe edilemeyen, yaşamın ilk dakikalarında persistan faringotrakeal kanal yardımıyla parsiyel solunum yaparak hayatta kalabilen laringeal atrezili bir preterm olgu klinisyenlerin dikkatine sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Laringeal Atrezi, persistan faringotrakeal kanal, yenidoğan

A Case of laryngeal atresia accompanied with persistent pharyngotracheal ductus

Levent Korkmaz1, Işın Güneş2, Hülya Halis1, Ibrahim Ketenci3, Osman Baştuğ1, Mehmet Said Doğan4, Mustafa Ali Akın5
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey
4Department of Radiology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey
5Unit of Neonatology, Department of Pediatrics, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

Laryngeal atresia is a generally fatal congenital anomaly with an incidence of 1: 50000 per birth. This congenital anomaly is a condition of multifactorial inheritance, in which the fetus has a dilated trachea, enlarged echogenic lungs, an inverted or flattened diaphragma, fetal hydrops and ascites. The diagnosis is usually made when there is failure to perform endotracheal intubation in a neonate with severe respiratory distress and absence of audible cry. Here, we present a very rare case of a newborn with laryngeal atresia having respiratory distress and was sustained the first few minutes of life by partial ventilation via persistent pharyngotracheal duct. We would like to draw the attention of all clinicians on this issue we are offering a rare fatal cases of newborns with congenital presentation.

Keywords: Laryngeal atresia, persistent pharyngotracheal ductus, newbornSorumlu Yazar: Levent Korkmaz
LookUs & Online Makale