ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan sarılıklarında yaklaşım, izlem ve tedavi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 172-179 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01816

Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan sarılıklarında yaklaşım, izlem ve tedavi rehberi

Asuman Çoban1, Münevver Kaynak Türkmen2, Tuğba Gürsoy3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sarılık yenidoğan bebeklerde sık görüllen bulgulardan biridir. Normal fizyolojik bir durum olarak kabul edilir; genellikle selim, geçici bir durumdur. Ancak yenidoğanların küçük bir bölümünde geri dönüşümsüz ciddi beyin hasarı için tehdit oluşturabilen düzeylere erişebilir. Zamanında tanı konup tedavi edildiğinde akut bilirubin ensefalopatisi ve kernikterus önlenebilir. Kernikterus her zaman önlenebilir bir durum olmasına rağmen halen görülmektedir. Bu kılavuzun amacı ciddi hiperbilirubinemi sıklığını ve bilirubin ensefalopatisini azaltmaktır. Bundan dolayı bu kılavuzun önerilerinin tüm doğum yapılan kurumlarda ve taburcu etme sonrası izlemde kullanılmasını sağlamak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bilirubin ensefalopatisi, fototerapi, hiperbilirubinemi, kan değişimi, kernikterus yenidoğan

Turkish Neonatal Society guideline to the approach, follow-up, and treatment of neonatal jaundice

Asuman Çoban1, Münevver Kaynak Türkmen2, Tuğba Gürsoy3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
3Department of Pediatrics, Koç University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Jaundice is one of the most common problems in the newborn. It is generally accepted as a physiologic condition; most cases are benign and transient. However, in a small portion of jaundiced newborn infants, serum bilirubin concentrations increase to a level at which irreversible brain damage can occur. The timely diagnosis and management of severe hyperbilirubinemia is essential to prevent acute bilirubin encephalopathy and kernicterus. Kernicterus still occurs although it is almost always preventable. The focus of this guideline is to reduce the incidence of severe hyperbilirubinemia and bilirubin encephalopathy. Therefore, a system-based approach using the recommendations of this guideline should be implemented in all birthing facilities and continued in ambulatory care of the newborn infants.

Keywords: Bilirubin encephalopathy, exchange transfusion, hyperbilirubinemia, kernicterus, newborn, phototherapy

Asuman Çoban, Münevver Kaynak Türkmen, Tuğba Gürsoy. Turkish Neonatal Society guideline to the approach, follow-up, and treatment of neonatal jaundice. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 172-179

Sorumlu Yazar: Tuğba Gürsoy
LookUs & Online Makale