ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Çocuk ve ergenlerde şişmanlık sorunu ve yaklaşım [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 115-119

Çocuk ve ergenlerde şişmanlık sorunu ve yaklaşım

Ilknur Arslanoğlu
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Düzce, Türkiye

Şişmanlık, vücutta aşırı yağ depolanmasının neden olduğu, bedensel olduğu kadar ruhsal komplikasyonlara ve toplum ekonomisine zararlı sonuçlara yol açabilen bir hastalıktır. Sendromik, endokrin ve diğer hastalıklara ikincil olabileceği gibi en yaygın nedeni dışsal olarak adlandırılan enerji alım-harcama dengesizliğidir. Tedavisi beslenme başta olmak üzere bir dizi yaşamsal düzenlemeyi ve yakın izlemi, önlenmesi ise toplumsal planda yapılacak girişimleri kapsar. Çocukluk çağında ilaç ve cerrahi tedavinin yeri ise yok denecek kadar azdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, şişmanlık

Approach to obesity in children and adolescents

Ilknur Arslanoğlu
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Düzce, Türkiye

Obesity is a disease caused by excess body fat deposition which can give rise to a series of physical and mental complications as well as to public economic problems. Although it may be secondary to genetic, endocrine or other diseases the most prevalent form is so called exogenous obesity which is attributed to the imbalance of energy intake and expenditure. The management comprises life style changes such as nutritional planning and close follow-up, preventation, on the other hand, actions at sociopolitical level. Medical and surgical therapy plays ignorable role in childhood obesity if any.

Keywords: Adolescent, child, obesity

Ilknur Arslanoğlu. Approach to obesity in children and adolescents. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 115-119

Sorumlu Yazar: Ilknur Arslanoğlu
LookUs & Online Makale