ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan ensefalopati rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 32-44 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01805

Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan ensefalopati rehberi

Mete Akisu1, Abdullah Kumral2, Fuat Emre Canpolat3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yenidoğan Kliniği, Ankara

Yenidoğan ensefalopatisi yenidoğanlarda ölüm ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. Terapötik hipotermi, gebeliğin 36. haftasından sonra doğmuş yenidoğanlar için standart tedavi olup, doğum ve sonrasında gelişen hipoksi ile ilişkili yenidoğan ensefalopatisinde kullanılmaktadır.Terapötik hipotermi tedavisinden sonra, orta ve ağır ensefalopatili term ve geç preterm doğmuş bebeklerin, 18 ayda sağkalım ve nörogelişimsel sonuçlarının iyileştiği görülmektedir. Terapötik hipotermi, sakatlığı arttırmaksızın yaşam kalitesini arttırabilir. Şiddetli yenidoğan ensefalopatisi geçiren yenidoğanlar, ölüm riski altındadır ya da ciddi nörogelişimsel bozulmaya eğilimlidir. Bu rehber, Türk Neonatoloji Derneği tarafından, yenidoğan ensefalopatisi tedavisinin ülke çapında standartlaştırılması için hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipoksik iskemik ensefalopati, rehber, terapötik hipotermi, yenidoğan ensefalopatisi

Turkish Neonatal Society Guideline on neonatal encephalopathy

Mete Akisu1, Abdullah Kumral2, Fuat Emre Canpolat3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yenidoğan Kliniği, Ankara

Neonatal encephalopathy is a major cause of neonatal mortality and morbidity. Therapeutic hypothermia is standard treatment for newborns at 36 weeks of gestation or more with intrapartum hypoxia- related neonatal encephalopathy. Term and late preterm infants with moderate-to severe encephalopathy show improved survival and neurodevelopmental outcomes at 18 months of age after therapeutic hypothermia. Therapeutic hypothermia can increase survival without increasing major disability. Neonates with severe neonatal encephalopathy remain at risk of death or severe neurodevelopmental impairment. This guideline was prepared by the Turkish Neonatal Society to standardize the management of neonatal encephalopathy throughout the country.

Keywords: Guideline, hypoxic ischemic encephalopathy, neonatal encephalopathy, therapeutic hypothermia

Mete Akisu, Abdullah Kumral, Fuat Emre Canpolat. Turkish Neonatal Society Guideline on neonatal encephalopathy. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 32-44

Sorumlu Yazar: Fuat Emre Canpolat
LookUs & Online Makale