ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Hidroa vaksiniforme [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 167-170 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1067

Hidroa vaksiniforme

Aslı Feride Kaptanoğlu1, Özlem Şahaloğlu2, Cem Çomunoğlu3
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2Yakın Doğu Universitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
3YakınDoğu Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Hidroa vaksiniforme (HV) nadir görülen ve sebebi tam bilinmeyen, güneş maruziyeti ile lezyonların ortaya çıktığı kronik bir fotodermatozdur. Güneş gören yüz ve ektremite uçları gibi bölgelerde tekrar eden vezikül ve büllerle belirgin olan hastalığın, iz bırakarak iyileşmesi nedeniyle de erken tanı ve tedavisi önem taşımaktadır. Burada, kliniğimize üç yıldır yüzde ortaya çıkan döküntüler nedeni ile başvuran ve HV tanısı alan altı yaşındaki kız çocuğu, nadir görülmesi nedeni ile güncel bilgiler eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk, fotosensivite, hidroa vaksiniforme, histopatoloji

Hidroa vacciniforme

Aslı Feride Kaptanoğlu1, Özlem Şahaloğlu2, Cem Çomunoğlu3
1Department of Dermatology, Near East University Faculty of Medicine, Nicosia, The Turkish Republic of Northers Cyprus
2Department of Pediatrics, Near East University Faculty of Medicine, Nicosia, The Turkish Republic of Northers Cyprus
3Department of Medical Pathology, Near East University of Medicine, Nicosia, The Turkish Republic of Northers Cyprus

Hidroa vacciniforme is a rare chronic photodermatosis with unknown cause in which lesions appear with exposure to sun. Early diagnosis and treatment of this disease which is characterized with recurrent vesicles and bullae on areas which are exposed to sun including the face and distal parts of the extremities is important, since it recovers by leaving scar. Here, a six-year old girl who presented to our clinic with eruptions on the face for three years and who was diagnosed with hidroa vacciniforme was presented in accompaniment of current information because of the rarity of the disease.

Keywords: Childhood, photosensitvity, hidroa vacciniforme, histopathology

Aslı Feride Kaptanoğlu, Özlem Şahaloğlu, Cem Çomunoğlu. Hidroa vacciniforme. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 167-170

Sorumlu Yazar: Aslı Feride Kaptanoğlu
LookUs & Online Makale