ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan döneminde ağrı ve tedavisi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 161-171 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01802

Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan döneminde ağrı ve tedavisi rehberi

Şule Yiğit1, Ayşe Ecevit2, Özge Altun Köroğlu3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ağrı kontrolü prematüre ve zamanında doğan yenidoğan bebeklerde dikkat edilmesi gereken önemlibir etik sorundur ve tedavinin temelini teşkil eder. Yenidoğan yoğun bakım birimlerinde izlenen bu bebeklerde ağrı kontrolünde yetersizlik, bebeklerde ileri dönem nörogelişimsel ve davranış ile ilgili sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle yenidoğan bebeklerde ağrının varlığı ile ilgili farkındalığı arttırmak, bebeklere uygulanan invaziv girişimleri mümkün olduğunca azaltmak, ağrının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise bunu farmakolojik olmayan yollardan ya da farmakolojik tedavi ile en aza indirmek son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, tedavi, yenidoğan

Turkish Neonatal Society guideline on the neonatal pain and its management

Şule Yiğit1, Ayşe Ecevit2, Özge Altun Köroğlu3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ege University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Pain control is an important ethical issue to be considered and constitutes the basis of treatment in premature and term newborns. The inadequacy of pain control in these infants in neonatal intensive care units leads to neurodevelopmental and behavioral problems in the long term. For this reason, it is extremely important to raise awareness of the presence of pain in newborn infants, to reduce invasive procedures applied to infants as much as possible, and to minimize pain with non-pharmacologic or pharmacologic treatments when it is inevitable.

Keywords: Newborn, pain, treatment

Şule Yiğit, Ayşe Ecevit, Özge Altun Köroğlu. Turkish Neonatal Society guideline on the neonatal pain and its management. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 161-171

Sorumlu Yazar: Şule Yiğit
LookUs & Online Makale