ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Doğum öncesi dönemde tanı alan doğuştan kistik adenomatoid malformasyon: olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 294-297 | DOI: 10.4274/tpa.293

Doğum öncesi dönemde tanı alan doğuştan kistik adenomatoid malformasyon: olgu sunumu

Salih Kalay1, Osman Öztekin1, Gönül Tezel1, Erdem Başaran2, Aygül Kernak3, Mustafa Akçakuş1, Nihal Oygür1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Doğuştan kistik adenomatoid malformasyon, embriyonik farklılaşma anomalisi olarak normal akciğer dokusunun yerini değişik boyut ve sayıda kistlerin alması ile ortaya çıkan nadir hamartomatöz bir malformasyondur. İlk kez gebe olan annenin 24. gebelik haftasında yapılan fetal ultrasonografi incelemesinde sol hemitoraksta kistik lezyon saptandı. Ortalama 24. gestasyon haftasında torakoamniyotik şant konuldu. Olgumuz 25. gestasyon haftasında erken eylem ve erken membran rüptürü nedeniyle doğdu. Tip I doğuştan kistik adenomatoid malformasyon tanısıyla doğum sonrası ilk 12 saat içinde ölen hastamızı doğum öncesi ve doğum sonrası teşhis ve tedavi açısından tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan kistik adenomatoid malformasyon, yenidoğan

Congenital cystic adenomatoid malformation with prenatal diagnosis: case report

Salih Kalay1, Osman Öztekin1, Gönül Tezel1, Erdem Başaran2, Aygül Kernak3, Mustafa Akçakuş1, Nihal Oygür1
1Akdeniz University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Neanatology, Antalya, Turkey
2Akdeniz University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Antalya, Turkey
3Akdeniz University Medical Faculty, Department of Radiology Radyoloji, Antalya, Turkey

Congenital cystic adenomatoid malformation is a hamartomatous malformation accepted as an embryonic differentiation anomaly characterized by replacement of normal lung parenchyma by cysts of various sizes and numbers. The primigravid presented on her 24th week with the ultrasound findings of a fetus with unilateral cyts in left lung. Thoracoamniotic shunting was inserted at a mean gestational age of 24. Patient was born due to premature rupture of membranes and preterm delivery at a mean gestational age of 25. We present a case of congenital cystic adenomatoid malformation type I in a newborn who died in twelve hours after birth and discuss about pre- and postnatal diagnostic and therapeutic possibilities.

Keywords: Congenital cystic adenomatoid malformation, newborn

Salih Kalay, Osman Öztekin, Gönül Tezel, Erdem Başaran, Aygül Kernak, Mustafa Akçakuş, Nihal Oygür. Congenital cystic adenomatoid malformation with prenatal diagnosis: case report. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 294-297

Sorumlu Yazar: Salih Kalay
LookUs & Online Makale