ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Yenidoğanın Nadir Vasküler Lezyonu: Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 133-136 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5557

Yenidoğanın Nadir Vasküler Lezyonu: Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita

Ezgi Yangın Ergon1, Kıymet Çelik1, Rüya Çolak1, Senem Alkan Özdemir1, Özgür Olukman1, Selcen Kundak2, Şebnem Çalkavur1
1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Kutis marmorata telenjiektatika konjenita; nadir görülen, selim, sporadik, deriyi tutan vasküler bir hastalıktır. Yirmi dokuz yaşında hipertroidi nedeni ile propiltiyourasil kullanan anneden doğan kız bebek, her iki alt ekstremitede ve sırtta yerleşim gösteren renk değişikliğinin eşlik ettiği variköz lezyonlar nedeniyle yatırıldı, lezyonların uygun ortam sıcaklığı sağlanmasına rağmen düzelmediği saptandı. Kutis marmorata telenjiektatika konjenita tanısı konan olgu; eşlik edebilecek ek anomaliler açısından tarandı; ek anomali saptanmayan olgu taburcu edilerek izleme alındı, postnatal altıncı ayda kutanöz vasküler lezyonların kendiliğinden kaybolduğu görüldü. Yenidoğan döneminde sık olarak karşımıza çıkan fizyolojik kutis marmoratus ayırıcı tanısında, ender görülen bir durum olan kutis marmorata telenjiektatika konjenita da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kutis marmorata telenjiektatika konjenita, yenidoğan.

A rare vascular lesion of newborn: cutis marmorata telangiectatica congenita

Ezgi Yangın Ergon1, Kıymet Çelik1, Rüya Çolak1, Senem Alkan Özdemir1, Özgür Olukman1, Selcen Kundak2, Şebnem Çalkavur1
1Department of Neonatology, İzmir Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Dermatology, İzmir Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey

Cutis marmorata telangiectatica congenita is a rare, benign, sporadic and cutaneous vascular disease. A newborn female baby whose mother was aged 29 years and used propylthiouracil during pregnancy was hospitalized because of varicose lesions on the skin of the lower extremity and on the back, which were present at birth. It was observed that the lesions did not disappear, although appropriate room temperature was provided. The patient was diagnosed as having cutis marmorata telangiectatica congenita and screened for additional anomalies. She had no additional anomalies, and she was discharged and monitored. At the postnatal sixth month, the cutaneous vascular lesions disappeared spontaneously. Cutis marmorata telangiectatica congenita, which is a rare condition, should be kept in mind in the differential diagnosis of physiologic cutis marmoratus, which occurs frequently in the neonatal period.

Keywords: Cutis marmorata telangiectatica congenita, newborn.

Ezgi Yangın Ergon, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Senem Alkan Özdemir, Özgür Olukman, Selcen Kundak, Şebnem Çalkavur. A rare vascular lesion of newborn: cutis marmorata telangiectatica congenita. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 133-136

Sorumlu Yazar: Ezgi Yangın Ergon, Türkiye
LookUs & Online Makale