ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi

Alp Özkan1, Tiraje Celkan2, Hilmi Apak1, Serap Karaman3, Aylin Canpolat4, Süheyla Ocak4, Ferda Özkan3, Sergülen Dervişoğlu5, Murat Hız6, Inci Yıldız1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbu

Bu çalışmada klinigimizde tek bir merkezde tedavi görmüş osteosarkom olguları geriye dönük olarak incelenmiştir. Kasım 1990-2004 yılları arasında COSS protokolüne göre tedavi gören 27 osteosarkomlu hastamızın sonuçları verilmiştir. Hastalarımızın sağkalım sonuçları Kaplan-Meier yöntemine göre hesaplanmıştır. Tanıda ortanca 12 yaş (5-16 yaş) olup, 25 (92,6%) olgumuz ekstrimete yerleşimli iken 2 (7,4%) olgumuz aksiyal hat yerleşimli idi. 17 olgumuza ekstremite koruyucu cerrahi, 3 olgumuza ise amputasyon uygulanmıştır. Cerrahi öncesi kemoterapiye iyi histolik yanıt (<%90 tümör nekrozu) oranımız %55’dir. Beş yıllık toplam sağkalım oranımız cerrahi öncesi kemoterapiye histolojik yanıt derecesi ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur (%81,82 iyi yanıt grubuna karşılık % 55,56 kötü yanıt grubu). Ortalama izlem süresi 75 ay (2-117 ay) olup, 5 yıllık olaysız sağkalım ve toplam sağkalım oranları sırası ile %52,58 ve %57,52’dir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kemoterapi, osteosarkom

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi

Alp Özkan1, Tiraje Celkan2, Hilmi Apak1, Serap Karaman3, Aylin Canpolat4, Süheyla Ocak4, Ferda Özkan3, Sergülen Dervişoğlu5, Murat Hız6, Inci Yıldız1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbu

Bu çalışmada klinigimizde tek bir merkezde tedavi görmüş osteosarkom olguları geriye dönük olarak incelenmiştir. Kasım 1990-2004 yılları arasında COSS protokolüne göre tedavi gören 27 osteosarkomlu hastamızın sonuçları verilmiştir. Hastalarımızın sağkalım sonuçları Kaplan-Meier yöntemine göre hesaplanmıştır. Tanıda ortanca 12 yaş (5-16 yaş) olup, 25 (92,6%) olgumuz ekstrimete yerleşimli iken 2 (7,4%) olgumuz aksiyal hat yerleşimli idi. 17 olgumuza ekstremite koruyucu cerrahi, 3 olgumuza ise amputasyon uygulanmıştır. Cerrahi öncesi kemoterapiye iyi histolik yanıt (<%90 tümör nekrozu) oranımız %55’dir. Beş yıllık toplam sağkalım oranımız cerrahi öncesi kemoterapiye histolojik yanıt derecesi ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur (%81,82 iyi yanıt grubuna karşılık % 55,56 kötü yanıt grubu). Ortalama izlem süresi 75 ay (2-117 ay) olup, 5 yıllık olaysız sağkalım ve toplam sağkalım oranları sırası ile %52,58 ve %57,52’dir.

Keywords: Çocuk, kemoterapi, osteosarkom

Alp Özkan, Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Serap Karaman, Aylin Canpolat, Süheyla Ocak, Ferda Özkan, Sergülen Dervişoğlu, Murat Hız, Inci Yıldız. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi. Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Sorumlu Yazar: Alp Özkan
LookUs & Online Makale