ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebeğin enteral beslenmesi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 109-118 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01811

Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebeğin enteral beslenmesi rehberi

Nilgün Kültürsay1, Hülya Bilgen2, Canan Türkyılmaz3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Prematüre bebek enteral beslenmesinde, anne sütünün erken olarak verilmesinin sağlanması ve postnatal büyüme geriliğinin önlenmesi amaçlanır. Küçük prematüre bebeklere ilk saatlerden itibaren total parenteral beslenme ile birlikte kolostrumla ağız bakımı ve minimal enteral beslenmeye başlanır. Sağılmış anne sütü sonda ile beslenme toleransı yakından izlenerek artırılarak verilir. Beslenme miktarı bebeğin doğum kilosuna/haftasına ve risk durumuna uygun hızda artırılıp 1 000 g üzerindeki bebeklerde birinci, 1 000 g altı bebeklerde ise ikinci haftada tam enteral beslenmeye ulaşmak hedeflenir. Annenin süt sağmasının, kanguru bakımının desteklenmesi, anne sütünün uygun şekilde güçlendirilmesi, gıdasız emme, bebeğin hazır olduğunda emzirmenin denenmesi ve ilerletilmesi gerekir. Anne sütü yoksa, bulunabilirse donör anne sütü, ikinci tercih olarak prematüre formülü önerilir. Taburcu edilirken büyümenin durumuna göre bireyselleştirilmiş beslenme kararları verilir. Amaç nörolojik sistemin gelişimini sağlamak ve uzun dönem metabolik sorunlardan korunmaktır. Prematüreler içinde önemli bir oranı oluşturan geç prematüre bebeklerin beslenmesi de yakın dikkat ve izlem gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, enteral, prematüre

Turkish Neonatal Society guideline on enteral feeding of the preterm infant

Nilgün Kültürsay1, Hülya Bilgen2, Canan Türkyılmaz3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ege University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Marmara University, Faculty of Medicine, Pendik Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Early initiation of enteral feeding with the mother’s own milk and prevention of postnatal growth failure is the target of nutrition in preterm infants. Together with total parenteral nutrition, mouth care and minimal enteral nutrition is started with colostrum in the very early hours of life in small preterm infants. Expressed mother’s milk is given via a gastric tube and gradually increased in accordance with the gestational age/birth weight and the risk factors. For infants born heavier than 1 000 grams, the aim is to reach total enteral feeding at the end of first week, and at the end of the second week for infants weighing less than 1000 grams. Supporting mothers in milk expression and kangaroo mother care, promoting non-nutritive feeding, appropriate fortification of mother’ milk, and initiating and advancing breastfeeding as soon as the infant is ready are all crucial. Donor mother milk, and as a second choice, preterm formula is advised if the mother’s milk is not available. Individualized post-discharge nutrition decisions can be taken in accordance with the actual growth at the time of discharge. The goal is optimal neurodevelopmental achievement together with the prevention of long-term metabolic problems. Late preterm infants, which constitute the majority of preterm infants, also need close nutritional attention and follow-up.

Keywords: Enteral, nutrition, preterm

Nilgün Kültürsay, Hülya Bilgen, Canan Türkyılmaz. Turkish Neonatal Society guideline on enteral feeding of the preterm infant. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 109-118

Sorumlu Yazar: Nilgün Kültürsay
LookUs & Online Makale