ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Özefagus atrezisi tamirinden sonra anastomoz yerindeki sızıntının perikard kullanılarak tamiri: bir olgu deneyimi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2017; 52(1): 43-45 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2006

Özefagus atrezisi tamirinden sonra anastomoz yerindeki sızıntının perikard kullanılarak tamiri: bir olgu deneyimi

Ying Liyang, Gao Zhan, Zhang Zewei, Qi Jianchuan, Wang Wei, Liu Xiwang
Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Kardiyotorasik Cerrahi Anabilim Dalı, Hangzhou, Çin

Özefagus atrezisi tamiri sonrasında anastomoz yerindeki sızıntının tedavisi için farklı sonuçları olan çeşitli tedaviler bildirilmiştir. Özefagus atrezisi tamiri sonrasında anastomoz yerindeki sızıntının cerrahi tedavisi zorlayıcı olabilir. Bu makalede, ‘long gap’ özefagus atrezisi olan ve anastomoz yerindeki sızıntı perikard ile tamir edilen bir çocuğu sunuyoruz. Bu makale, perikardın özefagus sızıntısının tamiri için kullanılabilecek seçeneklerden biri olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz yeri sızıntısı, özefagus atrezisi, perikard

Use of pericardium to repair anastomotic leak after esophageal atresia surgery; experience with one case

Ying Liyang, Gao Zhan, Zhang Zewei, Qi Jianchuan, Wang Wei, Liu Xiwang
Zhejiang University School of Medicine, Children’s Hospital, Cardiothoracic Surgery, Hangzhou, China

Diverse therapies for the management of anastomotic leakage after esophageal atresia repair have been reported with various outcomes. The surgical management of anastomotic leakage after esophageal atresia repair can be challenging. We present a child with long-gap esophageal atresia and anastomotic leakage repair with pericardium. This article aimed to illustrate that pericardium may be a substitute for esophageal leakage repair.

Keywords: Anastomotic leakage, esophageal atresia, pericardium

Ying Liyang, Gao Zhan, Zhang Zewei, Qi Jianchuan, Wang Wei, Liu Xiwang. Use of pericardium to repair anastomotic leak after esophageal atresia surgery; experience with one case. Turk Pediatri Ars . 2017; 52(1): 43-45

Sorumlu Yazar: Gao Zhan, Türkiye
LookUs & Online Makale