ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Zon 1 prematürite retinopatisi olan hastaların diod lazer fotokoagülasyon ile tedavi sonuçları [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 250-253 | DOI: 10.4274/tpa.137

Zon 1 prematürite retinopatisi olan hastaların diod lazer fotokoagülasyon ile tedavi sonuçları

Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren üniversite hastanesi kliniğimizde Zon 1 prematürite retinopatisi olan hastaların diod lazer fotokoagülasyon (DLF) ile tedavi sonuçlarını bildirmek.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Retina Birimi’nde Haziran 2007 ile Aralık 2010 tarihleri arasında prematürite retinopatisi için erken tedavi (The Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Study = ETROP) ölçütlerine göre eşik öncesi zon 1 tanısı alarak ve yine ETROP ölçütlerine uygun olarak diod lazer fotokoagülasyon uygulanmış 257 yeni doğanın 452 gözüne ait veri dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Anatomik ve yapısal başarı (prematürite retinopatisinin gerilemesi ve makulanın yatışık olması) arka zon 1 (grup A) ve ön zon 1 (grup B) için ayrı ayrı değerlendirildi. Grup A’da ortalama doğum ağırlığı 1120,2 g (aralık 490-2500 g) olup, ortalama doğum haftası ise 28,2 hafta (aralık 22-35 hafta) idi. Grup B’de ise ortalama doğum ağırlığı 1128,9 g (560-1930) ve ortalama doğum haftası 28,4 hafta (24-34) idi. Arka zon 1 hastalarda %98,15, ön zon 1 hastalarda ise % 98,65 başarı elde edildi. Zon 1 prematürite retinopatisi yüksek riskli hastaları kapsar. Bu hastalığın ‘eşik öncesi’ dönemde diod lazer ile tedavisi etkin ve güvenli bir tedavidir. Ülkemizde yüksek doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde zon 1 prematüre retinopatisinin görülmesi perinatal bakım hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi ile azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Diod lazer, erken doğum, retinopati, zon 1

Outcomes of diode laser photocoagulation for zone 1 retinopathy of prematurity

Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar
İstanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Ophtalmology, İstanbul, Turkey

To report outcomes of diode laser photocoagulation for zone 1 retinopathy of prematurity (ROP) in a tertiary university clinic.The records of 452 eyes of 257 preterm infants who were seen in retina division of Department of Ophthalmology, Cerrahpasa Faculty of Medicine between June 2007 and December 2010 and subsequently were diagnosed as zone 1 prethreshold ROP based on early treatment (The Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Study = ETROP) criteria and treated with diode laser photocoagulation in accordance with ETROP criteria for ROP were reviewed retrospectively. Anatomic and structural success (regression of ROP and attached macula) were evaluated separately for zone 1 posterior (group A) and anterior (group B). In group A the mean birth weight was 1120.2 g (range 490-2500 g) and the mean gestational age was 28.2 weeks (range 22-35 wks). In group B, the mean birth weight was 1128.9 g (560-1930 g) and the mean gestational age was 28.4 weeks (24-34). A success rate of 98.15% and 98.65% was achieved for group A and B, respectively. Zone 1 ROP group includes patients with a high risk. Diode laser photocoagulation in prethreshold stage is effective and safe for the treatment of zone 1 ROP. Updating perinatal care could provide a decrease in the incidence of ROP in premature newborns with a higher birth weight.

Keywords: Diode laser, prematurity, retinopathy, zone 1

Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar. Outcomes of diode laser photocoagulation for zone 1 retinopathy of prematurity. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 250-253

Sorumlu Yazar: Ahmet Sarıcı
LookUs & Online Makale