ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Mekonyum peritoniti: Son 10 yıllık dönemdeki olgularımızın değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Mekonyum peritoniti: Son 10 yıllık dönemdeki olgularımızın değerlendirilmesi

Rıdvan Duran1, Ülfet Vatansever2, Ümit Nusret Başaran3, Ayşe Menteş2, Betül Acunaş2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Mekonyum peritoniti nadir rastlanan ve geç tanı konulduğunda sonuçları kötü olan bir durumdur. Bu nedenle, mekonyum peritonitli olgularımızın etioloji, klinik seyir ve sonuçlarını sunmayı amaçladık. Olguların cinsiyetleri, doğum ağırlıkları, gestasyonel yaşları, ilişkili hastalıkları, perforasyon yerleri, operasyon tipleri, klinik seyir ve sonuçları kaydedildi. Olguların 4’ü erkek, 2’si kız, ortalama doğum ağırlığı 2796 g ve ortalama gebelik haftası 38 idi. Etiolojide ikisinde kistik fibroz, birinde jejunal atrezi, birinde ileal atrezi saptandı. Prematüre olguların 1 tanesi kaybedildi ve ölüm oranı % 16,6 olarak bulundu. Mekonyum peritoniti nadir rastlanan bir durumdur. Etiolojisinde kistik fibroz önemli bir yer tutmaktadır. Erken tanı konulduğunda, uygun cerrahi girişimlerle sonuçları da önemli oranlarda düzelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kistik fibroz, mekonyum peritoniti, yenidoğan

Mekonyum peritoniti: Son 10 yıllık dönemdeki olgularımızın değerlendirilmesi

Rıdvan Duran1, Ülfet Vatansever2, Ümit Nusret Başaran3, Ayşe Menteş2, Betül Acunaş2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Mekonyum peritoniti nadir rastlanan ve geç tanı konulduğunda sonuçları kötü olan bir durumdur. Bu nedenle, mekonyum peritonitli olgularımızın etioloji, klinik seyir ve sonuçlarını sunmayı amaçladık. Olguların cinsiyetleri, doğum ağırlıkları, gestasyonel yaşları, ilişkili hastalıkları, perforasyon yerleri, operasyon tipleri, klinik seyir ve sonuçları kaydedildi. Olguların 4’ü erkek, 2’si kız, ortalama doğum ağırlığı 2796 g ve ortalama gebelik haftası 38 idi. Etiolojide ikisinde kistik fibroz, birinde jejunal atrezi, birinde ileal atrezi saptandı. Prematüre olguların 1 tanesi kaybedildi ve ölüm oranı % 16,6 olarak bulundu. Mekonyum peritoniti nadir rastlanan bir durumdur. Etiolojisinde kistik fibroz önemli bir yer tutmaktadır. Erken tanı konulduğunda, uygun cerrahi girişimlerle sonuçları da önemli oranlarda düzelmektedir.

Keywords: Kistik fibroz, mekonyum peritoniti, yenidoğan

Rıdvan Duran, Ülfet Vatansever, Ümit Nusret Başaran, Ayşe Menteş, Betül Acunaş. Mekonyum peritoniti: Son 10 yıllık dönemdeki olgularımızın değerlendirilmesi. Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Sorumlu Yazar: Rıdvan Duran
LookUs & Online Makale