ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 95-102 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.20270

Çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu

Haluk Cezmi Çokuğraş1, Pınar Önal2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

İki bin on dokuz Aralık ayı itibariyle Çin’in Wuhan bölgesinden başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına almış olan bir RNA virüsü olan SARS-CoV-2 tüm yaş gruplarını olduğu gibi çocukları da etkilemektedir. İki bin yirmi Mart ayı itibariyle ülkemizde de ilk olgular görülmeye başlanmıştır. Damlacık ve bu damlacıkların kontamine ettiği yüzeylerden temas yoluyla yayılan SARS-CoV-2, çocuklara genel olarak temaslı oldukları erişkinlerden bulaşmaktadır. Fekal-oral yayılım gibi diğer bulaş yolları hakkında kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Erişkinlere benzer şekilde çocukların ilk başvuru yakınmaları arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, burun akıntısı ve daha nadiren kusma ve ishal bulunmaktadır. Çocuk hastaların büyük çoğunluğunda asemptomatik ya da hafif klinik seyir izlense de, altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda ağır seyreden olgular bildirilmiştir. SARS-CoV-2’ye karşı özgün bir antiviral tedavi henüz yoktur. Hafif kliniği olan çocuklarda destek tedavi önerilirken, eşlik eden hastalığı olan ya da daha ağır seyir gözlenen çocuklarda önerilen bazı tedaviler vardır. Asemptomatik ya da hafif seyirle enfeksiyonu geçiren çocuk hastalar, riskli ileri yaş grubuna yayılım açısından önemli bir gruptur. Bulaşın engellenmesi, yeni olgu sayısının azalması ve sağlık sistemi üzerindeki yükün hafifletilmesi açısından çok önemlidir. SARS-CoV-2’nin yayılımını engellemek için toplum içinde hijyen kurallarına uymak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve tanı almış hastaların, aileleri ve temaslı oldukları kişilerin taranması ve izole edilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, çocuklar, SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 infection in children

Haluk Cezmi Çokuğraş1, Pınar Önal2
1Division of Pediatric Allergy, Chest Diseases, Infectious Diseases, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division of Pediatric Infectious Diseases, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey

SARS-CoV-2, a RNA virus that emerged in December 2019 in the city of Wuhan in China and took hold of the whole world, affects children as well as all age groups. In our country, we started to observe the first cases by March 2020. SARS-CoV-2, which is transmitted by droplets and by way of contact with surfaces contaminated by these droplets, is generally transmitted to children from adults through close contact. There is no proven information about other transmission routes such as fecal-oral transmission. Similar to adults, the primary symptoms at presentation include fever, cough, sore throat, malaise, nasal discharge, and rarely, vomiting and diarrhea in children. Although the majority of pediatric patients are asymptomatic or have a mild clinical course, severe cases have been reported in children with underlying chronic diseases. There is currently no specific antiviral treatment against the SARS-CoV-2 virus. Supportive treatment is recommended in children with a mild course, and some treatments are recommended in children with comorbidities or in children who are observed to have a more severe course. Asymptomatic pediatric patients or pediatric patients who have a mild course constitute an important group in terms of transmission of the infection to the advanced age group who carry high risk. Prevention of infection is very important in terms of reducing new cases and alleviating the load on the healthcare system. In order to prevent transmission of SARS-CoV-2, hygienic rules should be pursued in the community, social distancing should be observed, and the family members and contacts of patients who have been diagnosed should be screened and isolated.

Keywords: Children, COVID-19, SARS-CoV-2

Haluk Cezmi Çokuğraş, Pınar Önal. SARS-CoV-2 infection in children. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 95-102

Sorumlu Yazar: Pınar Önal, Türkiye
LookUs & Online Makale