ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Kronik sulu ishal ve hipokalemiye neden olan vazoaktif intestinal polipeptit salgılayan tümör [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 160-162 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1054

Kronik sulu ishal ve hipokalemiye neden olan vazoaktif intestinal polipeptit salgılayan tümör

Ali Kanık1, Maşallah Baran1, Özlem Çayan1, Kayı Eliaçık1, Tunç Özdemir2, Mehmet Helvacı1, Emre Çeçen3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

Sulu ishal, hipokalemi ve aklorhidri sendromu, vazoaktif intestinal peptit üreten bir tümörün neden olduğu kronik sekretuvar ishalin nadir bir nedenidir. Bu yazıda dört aydır sulu ishal, karın şişliği nedeniyle çeşitli merkezlerde araştırılmasına rağmen tanı konulamamış, vazoaktif intestinal peptit salgılayan sağ sürrenal yerleşimli gangliyonöroblastom tanısı alan 15 aylık bir kız olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, gangliyonöroblastom, sekretuvar ishal, vazoaktif intestinal polipeptit

Vasoactive intestinal peptide releasing tumor which caused to chronic watery diarrhea and hypokalemia

Ali Kanık1, Maşallah Baran1, Özlem Çayan1, Kayı Eliaçık1, Tunç Özdemir2, Mehmet Helvacı1, Emre Çeçen3
1Clinic of Pediatrics, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Clinic of Pediatric Surgery, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Division of Pediatric Oncology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey

Watery diarrhea, hypokalemia and achlorhydria syndrome is a rare cause of chronic secretory diarrhea arising from a vasoactive intestinal peptide releasing tumor. In this article, a 15-month old female patient with watery diarrhea and abdominal distension which lasting four months is presented. In different centers no diagnosis could be made although investigations. The patient was diagnosed with vasoactive intestinal peptide releasing ganglioneuroblastoma localized in the right surrenal gland.

Keywords: Child, ganglioneuroblastoma, secretory diarrhea, vasoactive intestinal peptide

Ali Kanık, Maşallah Baran, Özlem Çayan, Kayı Eliaçık, Tunç Özdemir, Mehmet Helvacı, Emre Çeçen. Vasoactive intestinal peptide releasing tumor which caused to chronic watery diarrhea and hypokalemia. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 160-162

Sorumlu Yazar: Ali Kanık
LookUs & Online Makale