ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Hodgkin Lenfomalı bir hastada Varyant Guillain-Barré sendromu: AMSAN [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . Baskıdaki Makaleler: TPA-15046 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4763

Hodgkin Lenfomalı bir hastada Varyant Guillain-Barré sendromu: AMSAN

Işık Odaman Al1, Başak Koç1, Cengiz Bayram1, Ezgi Uysalol Paslı1, Edibe Pembegül Yıldız2, Ali Ayçiçek1, Mine Çalışkan2, Gül Nihal Özdemir1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hemotolojisi ve Onkolojisi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Lenfomalar, lenfoid kökenli hücrelerin anormal çoğalması sonucu ortaya çıkan tümörlerdir. Hodgkin lenfomada nörolojik bulgular; sinir sistemine yayılım, kemoterapi ve radyoterapiye ikincil, kitle basısı sonucu, enfeksiyon ile ilişkili olarak veya paraneoplastik sendrom şeklinde ortaya çıkabilir. Paraneoplastik nörolojik sendromlar Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfomalarda nadiren görülür. Hodgkin lenfomada görülen serebellar sendrom ve dermato-polimiyozit dışında diğer paraneoplastik nörolojik bulgular olgu bildirimi düzeyindedir. Bu yazıda Hodgkin lenfoma tanısı ile izlediğimiz, tedavi başlama aşamasında iken her iki alt ekstremitelerden başlayan güçsüzlük ve duyu kaybı gelişen, klinik bulgularına ve yapılan tetkiklerine dayanarak Guillain-Barré sendromunun bir alt tipi olan akut motor duyusal aksonal nöropati tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barré sendromu, Hodgkin Lenfoma, paraneoplastik sendrom

Variant Guillain-Barré syndrome in a patient with Hodgkin Lymphoma: AMSAN

Işık Odaman Al1, Başak Koç1, Cengiz Bayram1, Ezgi Uysalol Paslı1, Edibe Pembegül Yıldız2, Ali Ayçiçek1, Mine Çalışkan2, Gül Nihal Özdemir1
1Department of Pediatric Hematology and Oncology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Lymphomas are the solid tumors characterised by the malign proliferation of lymphoid cells. Neurological signs encountered in patients with Hodgkin Lymphoma (HL) can be due to direct spread of the tumor to the nervous system, secondary to chemotherapy or radiation, secondary to tumor mass compression, infectious causes,and paraneoplastic syndromes. Paraneoplastic neurological syndromes (PNSs) are rarely encountered in patients with HL and non-HLs (NHLs). Except for paraneoplastic cerebellar degeneration in HL and dermato/ polymyositis in both HL and NHL, other PNSs are uncommon and have only been reported as isolated case reports or short series. Here we present a case with HL with the complaint of bilateral lower extremity weakness and loss of sensation before start of the therapy, and eventually diagnosed with motor and sensory axonal neuropathy (AMSAN).

Keywords: Hodgkin Lymphoma; Guillain-Barré Syndrome; paraneoplastic syndromeSorumlu Yazar: Işık Odaman Al, Türkiye
LookUs & Online Makale