ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Akut lenfoblastik lösemili bir çocuk hastada mukormikoz enfeksiyonunun başarılı tedavisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 207-209 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.12129

Akut lenfoblastik lösemili bir çocuk hastada mukormikoz enfeksiyonunun başarılı tedavisi

Rejin Kebudi1, Hande Kızılocak2, Günter Hafız3, Zayre Erturan4
1İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul; Amerikan Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Los Angeles Çocuk Hastanesi, Kanser ve Kan Hastalıkları Enstitüsü, Kaliforniya, ABD
3Amerikan Hastanesi, İstanbul; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Invaziv fungal enfeksiyonlar, yoğun tedaviler alan çocukluk çağı kanserlerinde mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Bu yazıda, akut lenfoblastik lösemi tanılı sekiz yaşındaki erkek hastada saptanan mukormikoz enfeksiyonu irdelenmiştir. Ateş ve orbita etrafında hafif ağrı saptanan olgumuzda, kulak burun boğaz ve oftalmolojik değerlendirmede patolojik bulgu olmamasına rağmen, okuloorbital ve paranazal enfeksiyonun düşünülmesi, bizi erken tanıya götürdü. Görüntülemede saptanan periorbital apse, antifungal tedaviye ragmen gerilemedi ve cerrahi drenaj sonrasi ateş düştü. Kemoterapi boyunca antifungal tedavisine devam edilen hasta, tedavi bitiminden sonra dört yıldır hastalıksız izlenmektedir. Çocukluk çağı kanserlerinde, özellikle lösemi tanılı hastaların enfeksiyonlarda, klinik ve radyolojik bulgular dogrultusunda mukormikoz ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu infeksiyonun ayırıcı tanıda düşünülmesi, hızla sistemik antifungal tedavi başlanması, ve cerrahi debridman hastaların hayatta kalmaları için çok önemlidir. Antifungal tedavi yanında, erken cerrahi drenaj, mukormikoz tedavisinde önemli rol oynar.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, kanser, mukormikoz, pediatrik hematoloji-onkoloji

Successful outcome of mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia

Rejin Kebudi1, Hande Kızılocak2, Günter Hafız3, Zayre Erturan4
1Department of Pediatric Hematology-Oncology, İstanbul University, Oncology Institute, İstanbul; Department of Pediatric Hematology and Oncology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul; American Hospital, İstanbul, Turkey
2Children’s Hospital Los Angeles, Cancer and Blood Disease Institute, California, USA
3American Hospital, İstanbul; Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Medical Microbiology, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Invasive fungal infections may cause morbidity and mortality in pediatric patients with hematologic and oncologic malignancies treated with intensive protocols. We present a case of mucormycosis in an 8-year-old boy with acute lymphoblastic leukemia. In our patient, the suspicion for an oculoorbital and paranasal infection only due to mild pain in the orbital area without any abnormal pathologic findings in the ophthalmologic and otolaryngologic examination, led us to an early diagnosis. Despite the use of antifungal therapy, the lesion persisted and fever subsided after surgical drainage of the periorbital abscess. Antifungal treatment continued during chemotherapy. He has been in remission for four years. Mucormycosis should be in the differential diagnosis in infections in children with cancer, especially leukemia, according to clinical and radiologic findings. A high degree of suspicion and prompt systemic empirical antifungal therapy, as well as surgical debridement, are crucial for the survival of patients. Beside antifungals, early surgery plays an important role in patients with mucormycosis.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, cancer, mucormycosis, pediatric oncology

Rejin Kebudi, Hande Kızılocak, Günter Hafız, Zayre Erturan. Successful outcome of mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 207-209

Sorumlu Yazar: Rejin Kebudi
LookUs & Online Makale