ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebeklerin parenteral beslenmesi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 119-127 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01812

Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebeklerin parenteral beslenmesi rehberi

Canan Türkyılmaz1, Hülya Bilgen2, Nilgün Kültürsay3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prematürelerin özellikle çok düşük doğum ağırlıklı ve aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uygun ve yeterli beslenememelerine bağlı postnatal dönemde büyüme geriliği riskleri vardır. Bu ekstrauterin büyüme geriliğinin prematürede uzun dönem nörogelişimsel olumsuz etkileri gösterilmiştir. Enteral beslenmenin başarılamadığı durumlarda, erken ve yoğun parenteral beslenmenin uygun protein ve enerji sağlayarak başlanması, bu riskli prematüreler için yaşamsal bir acil durum kabul edilmektedir. Bu sayede protein katabolizması önlenmekte, pozitif protein dengesine erişmelerine ve büyümelerine olumlu katkı sağlanmaktadır. Parenteral beslenmede protein, lipid ve glukozun uygun dozda başlanarak belli hedeflere erişmesi prematüre bakımının ana elemanlarından biridir. Parenteral beslenen bebeklerin en kısa zamanda anne sütü ile enteral beslenmeye geçişleri de hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, parenteral beslenme, prematüre

Turkish Neonatal Society guideline on the parenteral nutrition in preterm infants

Canan Türkyılmaz1, Hülya Bilgen2, Nilgün Kültürsay3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Marmara University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Postnatal growth failure due to inappropriate and insufficient nutrition is a risk for preterm infants, especially for very-low-birth-weight or extremely-low-birth-weight infants. This extrauterine growth failure causes negative effects on long-term neurodevelopment. Early initiation of intensive parenteral nutrition with appropriate protein and energy supply is a nutritional emergency when enteral feeding cannot be achieved. This approach prevents protein catabolism and helps achievement of positive protein balance and postnatal growth. Protein, lipid, and glucose initiation with appropriate doses that reach timely goals constitute the major elements of parenteral nutrition. The transition to enteral nutrition with the mother’s milk at the earliest convenience must be targeted in parenteral nutrition.

Keywords: Feeding, parenteral nutrition, preterm

Canan Türkyılmaz, Hülya Bilgen, Nilgün Kültürsay. Turkish Neonatal Society guideline on the parenteral nutrition in preterm infants. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 119-127

Sorumlu Yazar: Canan Türkyılmaz
LookUs & Online Makale