ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Hatay’da iyot eksikliği olan kırsal bölge ile iyot eksikliği olmayan kent merkezinde 6-12 yaş çocuklarda idrarda iyot, bakır, çinko, selenyum ve molibden düzeyleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 111-116 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1209

Hatay’da iyot eksikliği olan kırsal bölge ile iyot eksikliği olmayan kent merkezinde 6-12 yaş çocuklarda idrarda iyot, bakır, çinko, selenyum ve molibden düzeyleri

Tanju Çelik1, Nazan Savaş2, Selim Kurtoğlu3, Özlem Sangün4, Zeki Aydın5, Didin Mustafa6, Oktay Hasan Öztürk7, Seher Mısırlıoğlu6, Murat Öktem8
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Hatay Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Hatay, Türkiye
5Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Hatay, Türkiye
6Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
7Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Bölümü, Hatay, Türkiye
8Düzen Laboratuvarı, Biyokimya, Ankara, Türkiye

Amaç: İyot eksikliğine bağlı tiroid hastalıkları ülkemizde ve Dünya’da yaygın olarak görülmektedir. Bu çalışmada ülkemizin Hatay ilinde iki okulda (endemik guatr bölgesinde) 6-12 yaş arası çocuklarda idrarda iyot eksikliği ve ona eşlik edebilecek selenyum, çinko, bakır ya da molibden eksikliğinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma sahada yapılan olgu kontrol çalışması olup, çalışmaya 6-12 yaş arası öğrenciler dahil edilmiştir. İlimiz merkezine bağlı Tanışma köyünden 114 olgu Hatay şehir merkezinden (Antakya) 100 olgu çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan öğrencilerin idrar örneklerinden iyot, selenyum, çinko, bakır ve molibden seviyeleri ölçüldü.
Bulgular: İyot eksikliği Tanışma Köyü’nde sırasıyla ciddi (%5), orta (%18,4) ve hafif (%43) olarak belirlendi. Hatay merkezde %7 hafif iyot eksikliği saptandı. Kontrol grubunda orta ve ağır iyot eksikliğine rastlanmadı. Gruplar arasında idrar iyot atılımında anlamlı fark saptandı (p<0,001). İyot, selenyum, çinko ve molibden seviyeleri arasında anlamlı ilişki vardı (p<0,05). İyot ile selenyum arasında orta düzeyde pozitif ilişki saptandı (p<0,001). İyot ile çinko seviyeleri arasında yine orta düzeyde pozitif ilişki (p<0,001) ve iyot ile molibden arasında zayıf pozitif ilişki saptandı (p<0,01). İyot düzeyi ile bakır düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).
Çıkarımlar: İyot eksikliğine selenyum ve çinko eksikliği eşlik edebilmektedir. Özellikle endemik guatr bölgesinde iyot eksikliği tespit edilen olgularda selenyum ve çinko eksikliği düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Endemik guatr, eser elementler, iyot eksikliği

Iodine, copper, zinc, selenium and molybdenum levels in children aged between 6 and 12 years in the rural area with iodine deficiency and in the city center without iodine deficiency in Hatay

Tanju Çelik1, Nazan Savaş2, Selim Kurtoğlu3, Özlem Sangün4, Zeki Aydın5, Didin Mustafa6, Oktay Hasan Öztürk7, Seher Mısırlıoğlu6, Murat Öktem8
1Department of Pediatrics, Mustafa Kemal University, Tayfur Ata Sökmen Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
2Department of Public Health, Mustafa Kemal University, Tayfur Ata Sökmen Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
3Department of Pediatrics, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
4Clinic of Pediatrics, Hatay Public Hospital, Hatay, Turkey
5Division of Chemistry, Mustafa Kemal University Faculty of Arts and Sciences, Hatay, Turkey
6Department of Biochemistry, Mustafa Kemal University, Tayfur Ata Sökmen Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
7Division of Food, Mustafa Kemal University Faculty of Agriculture, Hatay, Turkey
8Düzen Laboratory, Biochemistry, Ankara, Turkey

Aim: Thyroid diseases related with iodine deficiency are observed commonly in our country and in the world. In this study, we aimed to investigate iodine deficiency in urine and selenium, zinc, copper or molybdenum deficiencies which may accompany this in children aged between 6 and 12 years in two schools in the province of Hatay (endemic goitre region).
Material and Methods: This study is a case-control field-study in which students aged between 6 and 12 years were included. One hundred fourteen subjects from the village of Tanışma related to the center of our province and 100 subjects from the city center of Hatay (Antakya) were included in the study. Iodine, selenium, zinc, copper and molybdenum levels were measured in the urine samples of the students included in the study.
Results: Iodine deficiency was found with a severe (5%), moderate (18.4%) and mild degree (43%), respectively in the village of Tanışma. Mild iodine deficiency (7%) was found in the center of Hatay. No moderate and severe iodine deficiency was found in the control group. A significant difference was found between the groups in terms of urine iodine excretion (p<0.001). A significant correlation was found between the levels of iodine, selenium, zinc and molybdenum (p<0.05). A moderately positive correlation was found between iodine and selenium (p<0.001). A moderately positive correlation was found between iodine and zinc levels (p<0.001) and a weak correlation was found between iodine and molybdenum (p<0.01). No significant correlation was found between iodine level and copper level (p>0.05).
Conclusions: Selenium and zinc deficiency may accompany iodine deficiency. Selenium and zinc deficiency should be considered in individuals who are found to have iodine deficiency especially in endemic goitre regions.

Keywords: Endemic goitre, trace elements, iodine deficiency

Tanju Çelik, Nazan Savaş, Selim Kurtoğlu, Özlem Sangün, Zeki Aydın, Didin Mustafa, Oktay Hasan Öztürk, Seher Mısırlıoğlu, Murat Öktem. Iodine, copper, zinc, selenium and molybdenum levels in children aged between 6 and 12 years in the rural area with iodine deficiency and in the city center without iodine deficiency in Hatay. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 111-116

Sorumlu Yazar: Tanju Çelik
LookUs & Online Makale