ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Yenidoğan hiperglisemisi, hangi eşik değer, tanısal yaklaşım ve tedavi?: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 234-238 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01821

Yenidoğan hiperglisemisi, hangi eşik değer, tanısal yaklaşım ve tedavi?: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu

Damla Gökşen Şimşek1, Ayşe Ecevit2, Nihal Hatipoğlu3, Asuman Çoban4, Ayşe Engin Arısoy5, Firdevs Baş6, Gül Yeşiltepe Mutlu7, Aysun Bideci8, Eren Özek9
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
6İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
7Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
8Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
9Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yenidoğan döneminde özellikle çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşamda kalmaya başlamaları ile birlikte, hiperglisemi morbidite ve mortalite için önemli bir risk etmeni olmuştur. Yenidoğan döneminde özellikle preterm bebeklerde hiperglisemi, iyatrojenik nedenler, karaciğerde glukoz üretiminin baskılanamaması, insülin direnci ya da glukoz intoleransı gibi mekanizmalar sonucu gelişmektedir. Preterm bebeklerin erken dönemde parenteral ya da enteral beslenmeye başlanması; insülin yapımını ve duyarlılığını arttırır. Yenidoğan bebekte kan şekerinin 70-150 mg/dL arasında olması hedeflenmektedir. Kan şeker düzeyi >150 mg/dL olması hiperglisemi olarak tanımlanırken; 4 saat ara ile bakılan kan şekerinin >180-200 mg/dL olması ve +2 glukozüri olması tedaviyi gerektirmektedir. Tedavide glukoz infüzyon hızı azaltılmasına rağmen; 4 saat ara ile bakılan 2 kan şekeri değeri >250 mg/dL ve alınan iki ayrı idrar örneğinde glukozüri varsa insülin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı düşük doğum ağırlıklı bebek, glukozüri, hiperglisemi, preterm, yenidoğan

Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report

Damla Gökşen Şimşek1, Ayşe Ecevit2, Nihal Hatipoğlu3, Asuman Çoban4, Ayşe Engin Arısoy5, Firdevs Baş6, Gül Yeşiltepe Mutlu7, Aysun Bideci8, Eren Özek9
1Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Ege University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
4Division of Neonatology, Department of Pediatrics, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Kocaeli University, Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
6Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
7Division Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Koç University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
8Division Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
9Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Marmara University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Hyperglycemia has become an important risk factor for mortality and morbidity in the neonatal period, especially with increased survival rates of very low birth weight babies. Hyperglycemia in the neonatal period develops as a result of various mechanisms including iatrogenic causes, inability to supress hepatic glucose production, insulin resistance or glucose intolerance, specifically in preterm babies. Initiation of parenteral or enteral feeding in the early period in preterm babies increases insulin production and sensitivity. The plasma glucose is targeted to be kept between 70 and 150 mg/dL in the newborn baby. While a blood glucose value above 150 mg/dL is defined as hyperglycemia, blood glucose values measured with an interval of 4 hours of >180-200 mg/dL and +2 glucosuria require treatment. Although glucose infusion rate is reduced in treatment, use of insulin is recommended, if two blood glucose values measured with an interval of 4 hours are >250 mg/dL and glucosuria is present in two separate urine samples.

Keywords: Glucosuria, hyperglycemia, newborn, preterm, Very low birth weight baby

Damla Gökşen Şimşek, Ayşe Ecevit, Nihal Hatipoğlu, Asuman Çoban, Ayşe Engin Arısoy, Firdevs Baş, Gül Yeşiltepe Mutlu, Aysun Bideci, Eren Özek. Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 234-238

Sorumlu Yazar: Damla Gökşen Şimşek
LookUs & Online Makale