ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Çocuklarda sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve izleminde dışkı incelemelerinin yeri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 141-148 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.00483

Çocuklarda sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve izleminde dışkı incelemelerinin yeri

Erhun Kasırga
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Manisa, Türkiye

Dışkı yalnızca basit bir atık değildir. Bazı dışkı testleri sindirim sistemi enfeksiyonları, malabsorpsiyon sendromları ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi hastalıkların ayırıcı tanısında birinci basamak sağlık hizmetlerinde kolaylıkla kullanılabilir. Dışkı testleri sayesinde gereksiz laboratuvar incelemeleri önlenebilir. Dışkı incelemeleri arasında mikroskobik inceleme, kimyasal, immünolojik ve mikrobiyolojik testler vardır. Dışkı örneği; lökosit, gizli kan, yağ, indirgeyici maddeler olarak adlandırılan şekerler, pH, pankreas enzimleri, alfa-1 antitripsin, kalprotektin ve enfeksiyöz nedenler (bakteri, virüs ve parazitler) açısından incelenebilir. Dışkı renk, kıvam, miktar, şekil, koku ve mukus varlığı açısından da makroskobik olarak kontrol edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, dışkı testleri, sindirim sistemi hastalıkları.

The importance of stool tests in diagnosis and follow-up of gastrointestinal disorders in children

Erhun Kasırga
Division of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Department of Pediatrics, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Turkey

Stool is not just a simple waste material. Some stool tests can be easily used in primary care in the differential diagnosis of disorders such as gastrointestinal infections, malabsorption syndromes, and inflammatory bowel diseases. Stool tests can prevent unnecessary laboratory investigations. Stool analyses include microscopic examination, chemical, immunologic, and microbiologic tests. Stool samples can be examined for leukocytes, occult blood, fat, sugars (reducing substances), pH, pancreatic enzymes, alpha-1 antitrypsin, calprotectin, and infectious causes (bacteria, viruses, and parasites). Stool should also be macroscopically checked in terms of color, consistency, quantity, shape, odor, and mucus.

Keywords: Children, gastrointestinal disorders, stool tests.

Erhun Kasırga. The importance of stool tests in diagnosis and follow-up of gastrointestinal disorders in children. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 141-148

Sorumlu Yazar: Erhun Kasırga
LookUs & Online Makale