ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme
Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey
Zekiye Karaçam, Müge Sağlık
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6350   2018; 53 - 3 | Sayfalar 134 - 148

ORIJINAL MAKALE
2.
Çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmaların raporlama kılavuzlarının kullanımı ile ilgili bilgi ve farkındalığı: kesitsel bir çalışma
Knowledge and awareness of optimal use of reporting guidelines in paediatricians: A cross-sectional study
Eda Karadağ Öncel, Sevgen Tanır Başaranoğlu, Kübra Aykaç, Ayça Kömürlüoğlu, Alkım Öden Akman, Sibel Kıran
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6167   2018; 53 - 3 | Sayfalar 163 - 168

3.
Lise öğrencilerinde şişmanlık gelişimini etkileyen risk etmenleri: toplum tabanlı bir olgu kontrol çalışması
Risk factors affecting obesity development in high school students: a community based case control study
Serdar Yıldırım, Ersin Uskun
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6566   2018; 53 - 3 | Sayfalar 155 - 162

EDITÖRDEN
4.
Dünya emzirme haftası nedeniyle Türkiye’de emzirmeye bakış
Overview of breastfeeding in Turkey in consideration of World Breastfeeding Week
Müjgan Alikaşifoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.51515   2018; 53 - 3 | Sayfa 133
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
5.
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever
Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014   2018; 53 - 3 | Sayfalar 197 - 199

EDITÖRE MEKTUP
6.
Çocuk hematoloji-onkoloji servisinde midazolam anafilaksisi gelişen bir olgu
Anaphylaxis with midazolam in pediatric hematologyoncology unit: a case report
Selma Çakmakcı, Turan Bayhan, Meriç Kaymak Cihan, Inci Ergürhan Ilhan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6176   2018; 53 - 3 | Sayfalar 200 - 201
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
7.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

2018; 53 - 3 | Sayfa 202
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
8.
Çocukta tromboz: Kime, hangi test, ne zaman, ne kadar gerekli?
Thrombosis in children: Which test to whom, when and how much necessary?
Tiraje Celkan, Gürcan Dikme
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.2586   2018; 53 - 1 | Sayfalar 1 - 9

ORIJINAL MAKALE
9.
Türkiye’de üçüncü basamak bir çocuk yoğun bakımda trakeostomi uygulanan çocukların sonuçları
The outcomes of children with tracheostomy in a tertiary care pediatric intensive care unit in Turkey
Fulya Kamit Can, Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Murat Gümüşsoy, Hale Çitlenbik, Tolga Kandoğan, Neslihan Zengin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6586   2018; 53 - 3 | Sayfalar 177 - 184

10.
Çocukluk çağı şişmanlığında kilo vermede etkili sosyodemografik ve klinik etmenler
Effective sociodemographic and clinical factors in weight loss in childhood obesity
Ruba Şendur, Bahar Özcabı, Gül Yeşiltepe Mutlu, Abdulkadir Bozaykut
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6210   2018; 53 - 3 | Sayfalar 169 - 176

OLGU SUNUMU
11.
Akut karın tablosu ile başvuran Wilkie sendromu: olgu sunumu
Wilkie’s syndrome admitted for acute abdomen: A case presentation
Hasret Ayyıldız Civan, Didem Gülcü, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3982   2018; 53 - 3 | Sayfalar 193 - 196

ORIJINAL MAKALE
12.
Türkiye’de daha önce kullanılan adrenalin oto enjektörünün (EpiPen) ve güncel olarak var olan adrenalin oto enjektörünün (Penepin) pratik uygulama basamaklarının karşılaştırılması: çok merkezli bir çalışma
Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): a multi-center study
Erdem Topal, Hacer Ilbilge Ertoy Karagöl, Özlem Yılmaz, Mustafa Arga, Burcu Köksal, Özlem Özbek Yılmaz, Hülya Anıl, Koray Harmancı, Şeyhan Kutluğ, Fadıl Öztürk, Hasan Cem Razi, Ipek Türktaş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6734   2018; 53 - 3 | Sayfalar 149 - 154

OLGU SUNUMU
13.
Yenidoğanda minör kan grubu (anti-E) uygunsuzluğuna bağlı hiperbilirubinemi: olgu sunumu
Hyperbilirubinemia due to minor blood group (anti-E) incompatibility in a newborn: a case report
Murat Özcan, Selin Sevinç, Vildan Boz Erkan, Yüksel Yurdugül, S. Ümit Sarıcı
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2658   2017; 52 - 3 | Sayfalar 162 - 164

14.
Stridorun ender bir nedeni: doğumsal laringeal perde
An unusual cause of stridor: congenital laryngeal web
Okşan Derinöz, Tuğba Şişmanlar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3922   2018; 53 - 3 | Sayfalar 185 - 188

DERLEME
15.
Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler
An important female child and woman problem: Child marriages
Hilal Özcebe, Burcu Küçük Biçer
doi: 10.4274/tpa.1907   2013; 48 - 2 | Sayfalar 86 - 93

OLGU SUNUMU
16.
Süt çocuğunda birincil kaviter tüberküloz
Primary cavitary tuberculosis in an infant
Zahide Yalaki, Medine Ayşin Taşar, Eren Yıldız, Tuğba Zengin, Ergin Çiftçi, Yıldız Bilge Dallar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3908   2018; 53 - 3 | Sayfalar 189 - 192

DÜZELTME
17.
Erratum
Erratum

doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.070917   2017; 52 - 3 | Sayfa 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
18.
Kala-Azar ve lösemi: Nadir birliktelik
Kala-Azar and leukemia: A rare association
Ali Bay, Elif Habibe Aktekin, Fahriye Ekşi, Murat Özcan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3590   2018; 53 - 1 | Sayfalar 45 - 47

DERLEME
19.
Yenidoğan ve süt çocuklarında respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Yıldız Perk, Mine Özdil
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6939   2018; 53 - 2 | Sayfalar 63 - 70

ORIJINAL MAKALE
20.
Çocuk hematoloji-onkoloji hastalarının febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesi
Evaluation of febrile neutropenic attacks of pediatric hematology-oncology patients
Yeter Düzenli Kar, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5312   2017; 52 - 4 | Sayfalar 213 - 220

DERLEME
21.
Hemolitik üremik sendrom
Hemolytic uremic syndrome
Nur Canpolat
doi: 10.5152/tpa.2015.2297   2015; 50 - 2 | Sayfalar 73 - 82

LookUs & Online Makale