ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Gebelikte tiroid hastalıklarının neonatal etkileri ve TSH yüksekliği olan bebeğe yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal effects of thyroid diseases in pregnancy and approach to the infant with increased TSH: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Alev Özon, Neslihan Tekin, Zeynep Şıklar, Hande Gülcan, Cengiz Kara, Ayhan Taştekin, Korcan Demir, Esin Koç, Olcay Evliyaoğlu, Selim Kurtoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01819   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 209 - 223

2.
Yenidoğan hiperglisemisi, hangi eşik değer, tanısal yaklaşım ve tedavi?: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Damla Gökşen Şimşek, Ayşe Ecevit, Nihal Hatipoğlu, Asuman Çoban, Ayşe Engin Arısoy, Firdevs Baş, Gül Yeşiltepe Mutlu, Aysun Bideci, Eren Özek
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01821   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 234 - 238

3.
Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme
Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey
Zekiye Karaçam, Müge Sağlık
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6350   2018; 53 - 3 | Sayfalar 134 - 148

4.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan sarılıklarında yaklaşım, izlem ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline to the approach, follow-up, and treatment of neonatal jaundice
Asuman Çoban, Münevver Kaynak Türkmen, Tuğba Gürsoy
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01816   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 172 - 179

5.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan enfeksiyonları tanı ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on neonatal infections - diagnosis and treatment
Mehmet Satar, Ayşe Engin Arısoy, Istemi Han Çelik
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01809   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 88 - 100

6.
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri
Update on diagnosis of acute rheumatic fever: 2015 Jones criteria
Ayşe Güler Eroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397   2016; 51 - 1 | Sayfalar 1 - 7

7.
Yenidoğanda hipoglisemiye yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Approach to hypoglycemia in the newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Didem Aliefendioğlu, Asuman Çoban, Nihal Hatipoğlu, Ayşe Ecevit, Ayşe Engin Arısoy, Gül Yeşiltepe, Firdevs Baş, Aysun Bideci, Eren Özek
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01820   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 224 - 233

ORIJINAL MAKALE
8.
Tüberoskleroz kompleksi; tek merkez deneyimi
Tuberous sclerosis complex; a single center experience
Ilknur Erol, Tülin Savaş, Sevda Şekerci, Nalan Yazıcı, Ayşe Erbay, Şenay Demir, Semra Saygı, Özlem Alkan
doi: 10.5152/tpa.2015.2138   2015; 50 - 1 | Sayfalar 51 - 60

9.
Poster Bildiriler
Poster Presentations

2017; 52 - 0 1 | Sayfalar 1 - 203
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
10.
McCune Albright Sendromu ve büyüme hormonunda aşırı salgılanma: olgu sunumu
McCune Albright syndrome in association with excessive GH secretion: case report
Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun
doi: 10.5152/tpa.2015.615   2015; 50 - 2 | Sayfalar 114 - 117

DERLEME
11.
Cinsiyet gelişim bozukluğu olan ambiguous genitalyalı yenidoğan bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Diagnostic and therapeutic approach in newborns with ambiguous genitale with disorder of sex development: consensus report of Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies
Merih Çetinkaya, Samim Özen, Sinan Uslu, Nazlı Gönç, Betül Sevinir, Ayşehan Akıncı, Mehmet Satar, Merih Berberoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01818   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 198 - 208

OLGU SUNUMU
12.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: Ender yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: A rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4689   2018; 53 - 1 | Sayfalar 57 - 60

EDITÖRDEN
13.
Aşı kararsızlığı - aşı reddi
Vaccine hesitancy - vaccine refusal
Emel Gür
PMID: 31217703  PMCID: PMC6559976  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.79990   2019; 54 - 1 | Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
14.
Poster Bildiriler
Poster Presentations

2013; 48 - 0 1 | Sayfalar 1 - 157
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
15.
SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı Dravet Sendromu olgusu
A case of Dravet Syndrome with a newly defined mutation in the SCN1A gene
Gökçen Öz Tunçer, Serap Teber, Pelin Albayrak, Muhammet Gültekin Kutluk, Gülhis Deda
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4197   2018; 53 - 4 | Sayfalar 259 - 262

ORIJINAL MAKALE
16.
Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etki eden etmenlerin incelenmesi
Investigation of the factors affecting mother’s exclusive breastfeeding for six months
Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6262   2018; 53 - 2 | Sayfalar 96 - 104

DERLEME
17.
Yenidoğan ve süt çocuklarında respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Yıldız Perk, Mine Özdil
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6939   2018; 53 - 2 | Sayfalar 63 - 70

18.
Türk Neonatoloji Derneği sağlıklı term bebeğin beslenmesi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on nutrition of the healthy term newborn
Hülya Bilgen, Nilgün Kültürsay, Canan Türkyılmaz
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01813   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 128 - 137

OLGU SUNUMU
19.
Arı poleni eozinofilik gastropati yapar mı?
Does bee pollen cause to eosinophilic gastroenteropathy?
Belgin Usta Güç, Suna Asilsoy, Oğuz Canan, Fazilet Kayaselçuk
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1105   2015; 50 - 3 | Sayfalar 189 - 192

DERLEME
20.
Yenidoğan döneminde geçici endokrin sorunlar
Transient endocrinologic problems in the newborn period
Selim Kurtoğlu, Gül Direk, Zeynep Uzan Tatlı, Nihal Hatipoğlu
PMCID: PMC6559975  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.04810   2019; 54 - 1 | Sayfalar 3 - 12

LookUs & Online Makale