ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Gebelikte tiroid hastalıklarının neonatal etkileri ve TSH yüksekliği olan bebeğe yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal effects of thyroid diseases in pregnancy and approach to the infant with increased TSH: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Alev Özon, Neslihan Tekin, Zeynep Şıklar, Hande Gülcan, Cengiz Kara, Ayhan Taştekin, Korcan Demir, Esin Koç, Olcay Evliyaoğlu, Selim Kurtoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01819   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 209 - 223

2.
Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme
Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey
Zekiye Karaçam, Müge Sağlık
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6350   2018; 53 - 3 | Sayfalar 134 - 148

3.
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri
Update on diagnosis of acute rheumatic fever: 2015 Jones criteria
Ayşe Güler Eroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397   2016; 51 - 1 | Sayfalar 1 - 7

4.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan enfeksiyonları tanı ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on neonatal infections - diagnosis and treatment
Mehmet Satar, Ayşe Engin Arısoy, Istemi Han Çelik
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01809   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 88 - 100

ORIJINAL MAKALE
5.
Tüberoskleroz kompleksi; tek merkez deneyimi
Tuberous sclerosis complex; a single center experience
Ilknur Erol, Tülin Savaş, Sevda Şekerci, Nalan Yazıcı, Ayşe Erbay, Şenay Demir, Semra Saygı, Özlem Alkan
doi: 10.5152/tpa.2015.2138   2015; 50 - 1 | Sayfalar 51 - 60

DERLEME
6.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan sarılıklarında yaklaşım, izlem ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline to the approach, follow-up, and treatment of neonatal jaundice
Asuman Çoban, Münevver Kaynak Türkmen, Tuğba Gürsoy
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01816   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 172 - 179

OLGU SUNUMU
7.
McCune Albright Sendromu ve büyüme hormonunda aşırı salgılanma: olgu sunumu
McCune Albright syndrome in association with excessive GH secretion: case report
Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun
doi: 10.5152/tpa.2015.615   2015; 50 - 2 | Sayfalar 114 - 117

DERLEME
8.
Yenidoğan hiperglisemisi, hangi eşik değer, tanısal yaklaşım ve tedavi?: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Damla Gökşen Şimşek, Ayşe Ecevit, Nihal Hatipoğlu, Asuman Çoban, Ayşe Engin Arısoy, Firdevs Baş, Gül Yeşiltepe Mutlu, Aysun Bideci, Eren Özek
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01821   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 234 - 238

ORIJINAL MAKALE
9.
Türkiye’de daha önce kullanılan adrenalin oto enjektörünün (EpiPen) ve güncel olarak var olan adrenalin oto enjektörünün (Penepin) pratik uygulama basamaklarının karşılaştırılması: çok merkezli bir çalışma
Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): a multi-center study
Erdem Topal, Hacer Ilbilge Ertoy Karagöl, Özlem Yılmaz, Mustafa Arga, Burcu Köksal, Özlem Özbek Yılmaz, Hülya Anıl, Koray Harmancı, Şeyhan Kutluğ, Fadıl Öztürk, Hasan Cem Razi, Ipek Türktaş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6734   2018; 53 - 3 | Sayfalar 149 - 154

DERLEME
10.
Yenidoğanda hipoglisemiye yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Approach to hypoglycemia in the newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Didem Aliefendioğlu, Asuman Çoban, Nihal Hatipoğlu, Ayşe Ecevit, Ayşe Engin Arısoy, Gül Yeşiltepe, Firdevs Baş, Aysun Bideci, Eren Özek
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01820   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 224 - 233

11.
Cinsiyet gelişim bozukluğu olan ambiguous genitalyalı yenidoğan bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Diagnostic and therapeutic approach in newborns with ambiguous genitale with disorder of sex development: consensus report of Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies
Merih Çetinkaya, Samim Özen, Sinan Uslu, Nazlı Gönç, Betül Sevinir, Ayşehan Akıncı, Mehmet Satar, Merih Berberoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01818   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 198 - 208

OLGU SUNUMU
12.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: Ender yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: A rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4689   2018; 53 - 1 | Sayfalar 57 - 60

DERLEME
13.
Kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinde yaşam kalitesi değerlendirilmesi
Evaluation of quality of life of healthy siblings of children with chronic disease
Meltem Dinleyici, Figen Şahin Dağlı
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6778   2018; 53 - 4 | Sayfalar 205 - 213

14.
Yenidoğan ve süt çocuklarında respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Yıldız Perk, Mine Özdil
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6939   2018; 53 - 2 | Sayfalar 63 - 70

ORIJINAL MAKALE
15.
Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etki eden etmenlerin incelenmesi
Investigation of the factors affecting mother’s exclusive breastfeeding for six months
Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6262   2018; 53 - 2 | Sayfalar 96 - 104

16.
Term ve geç preterm bebeklerde göbek kordonu klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi
The effects of umblical cord clamping time on lymphocyte subgroups in term and late preterm infants
Nilgün Bahar, Mehmet Satar, Mustafa Yılmaz, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Akgün Yaman
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6900   2018; 53 - 4 | Sayfalar 214 - 221

17.
Poster Bildiriler
Poster Presentations

2017; 52 - 0 1 | Sayfalar 1 - 203
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
18.
Poster Bildiriler
Poster Presentations

2013; 48 - 0 1 | Sayfalar 1 - 157
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
19.
SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı Dravet Sendromu olgusu
A case of Dravet Syndrome with a newly defined mutation in the SCN1A gene
Gökçen Öz Tunçer, Serap Teber, Pelin Albayrak, Muhammet Gültekin Kutluk, Gülhis Deda
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4197   2018; 53 - 4 | Sayfalar 259 - 262

DERLEME
20.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanda sıvı ve elektrolit dengesi rehberi
Turkish Neonatal Society Guideline on fluid and electrolyte balance in the newborn
Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Nihal Demirel, Zeynep Ince
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01807   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 55 - 64

LookUs & Online Makale