ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri
Update on diagnosis of acute rheumatic fever: 2015 Jones criteria
Ayşe Güler Eroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397   2016; 51 - 1 | Sayfalar 1 - 7

2.
Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme
Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey
Zekiye Karaçam, Müge Sağlık
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6350   2018; 53 - 3 | Sayfalar 134 - 148

ORIJINAL MAKALE
3.
Türkiye’de daha önce kullanılan adrenalin oto enjektörünün (EpiPen) ve güncel olarak var olan adrenalin oto enjektörünün (Penepin) pratik uygulama basamaklarının karşılaştırılması: çok merkezli bir çalışma
Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): a multi-center study
Erdem Topal, Hacer Ilbilge Ertoy Karagöl, Özlem Yılmaz, Mustafa Arga, Burcu Köksal, Özlem Özbek Yılmaz, Hülya Anıl, Koray Harmancı, Şeyhan Kutluğ, Fadıl Öztürk, Hasan Cem Razi, Ipek Türktaş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6734   2018; 53 - 3 | Sayfalar 149 - 154

4.
Lise öğrencilerinde şişmanlık gelişimini etkileyen risk etmenleri: toplum tabanlı bir olgu kontrol çalışması
Risk factors affecting obesity development in high school students: a community based case control study
Serdar Yıldırım, Ersin Uskun
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6566   2018; 53 - 3 | Sayfalar 155 - 162

5.
Tüberoskleroz kompleksi; tek merkez deneyimi
Tuberous sclerosis complex; a single center experience
Ilknur Erol, Tülin Savaş, Sevda Şekerci, Nalan Yazıcı, Ayşe Erbay, Şenay Demir, Semra Saygı, Özlem Alkan
doi: 10.5152/tpa.2015.2138   2015; 50 - 1 | Sayfalar 51 - 60

6.
Türkiye’de üçüncü basamak bir çocuk yoğun bakımda trakeostomi uygulanan çocukların sonuçları
The outcomes of children with tracheostomy in a tertiary care pediatric intensive care unit in Turkey
Fulya Kamit Can, Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Murat Gümüşsoy, Hale Çitlenbik, Tolga Kandoğan, Neslihan Zengin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6586   2018; 53 - 3 | Sayfalar 177 - 184

7.
Çocukluk çağı şişmanlığında kilo vermede etkili sosyodemografik ve klinik etmenler
Effective sociodemographic and clinical factors in weight loss in childhood obesity
Ruba Şendur, Bahar Özcabı, Gül Yeşiltepe Mutlu, Abdulkadir Bozaykut
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6210   2018; 53 - 3 | Sayfalar 169 - 176

8.
Çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmaların raporlama kılavuzlarının kullanımı ile ilgili bilgi ve farkındalığı: kesitsel bir çalışma
Knowledge and awareness of optimal use of reporting guidelines in paediatricians: A cross-sectional study
Eda Karadağ Öncel, Sevgen Tanır Başaranoğlu, Kübra Aykaç, Ayça Kömürlüoğlu, Alkım Öden Akman, Sibel Kıran
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6167   2018; 53 - 3 | Sayfalar 163 - 168

DERLEME
9.
Yenidoğan ve süt çocuklarında respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Yıldız Perk, Mine Özdil
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6939   2018; 53 - 2 | Sayfalar 63 - 70

EDITÖRDEN
10.
Dünya emzirme haftası nedeniyle Türkiye’de emzirmeye bakış
Overview of breastfeeding in Turkey in consideration of World Breastfeeding Week
Müjgan Alikaşifoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.51515   2018; 53 - 3 | Sayfa 133
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
11.
Stridorun ender bir nedeni: doğumsal laringeal perde
An unusual cause of stridor: congenital laryngeal web
Okşan Derinöz, Tuğba Şişmanlar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3922   2018; 53 - 3 | Sayfalar 185 - 188

EDITÖRE MEKTUP
12.
Çocuk hematoloji-onkoloji servisinde midazolam anafilaksisi gelişen bir olgu
Anaphylaxis with midazolam in pediatric hematologyoncology unit: a case report
Selma Çakmakcı, Turan Bayhan, Meriç Kaymak Cihan, Inci Ergürhan Ilhan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6176   2018; 53 - 3 | Sayfalar 200 - 201
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
13.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: Ender yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: A rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4689   2018; 53 - 1 | Sayfalar 57 - 60

ORIJINAL MAKALE
14.
Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etki eden etmenlerin incelenmesi
Investigation of the factors affecting mother’s exclusive breastfeeding for six months
Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6262   2018; 53 - 2 | Sayfalar 96 - 104

OLGU SUNUMU
15.
Akut karın tablosu ile başvuran Wilkie sendromu: olgu sunumu
Wilkie’s syndrome admitted for acute abdomen: A case presentation
Hasret Ayyıldız Civan, Didem Gülcü, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3982   2018; 53 - 3 | Sayfalar 193 - 196

DIĞER
16.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

2018; 53 - 3 | Sayfa 202
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
17.
Süt çocuğunda birincil kaviter tüberküloz
Primary cavitary tuberculosis in an infant
Zahide Yalaki, Medine Ayşin Taşar, Eren Yıldız, Tuğba Zengin, Ergin Çiftçi, Yıldız Bilge Dallar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3908   2018; 53 - 3 | Sayfalar 189 - 192

ORIJINAL MAKALE
18.
Kronik hastalığı olmayan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı
Use of complementary and alternative medicine in children who have no chronic disease
Tuba Tuncel, Velat Şen, Selvi Kelekçi, Müsemma Karabel, Cahit Şahin, Ünal Uluca, Duran Karabel, Yusuf Kenan Haspolat
doi: 10.5152/tpa.2014.1498   2014; 49 - 2 | Sayfalar 148 - 153

OLGU SUNUMU
19.
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever
Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014   2018; 53 - 3 | Sayfalar 197 - 199

ORIJINAL MAKALE
20.
Term ve geç preterm bebeklerde göbek kordonu klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi
The effects of umblical cord clamping time on lymphocyte subgroups in term and late preterm infants
Nilgün Bahar, Mehmet Satar, Mustafa Yılmaz, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Akgün Yaman
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6900   2018; 53 - 4 | Sayfalar 214 - 221

LookUs & Online Makale