ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
En Çok İndirilen Makaleler - Türk Pediatri Arşivi

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Yenidoğan hiperglisemisi, hangi eşik değer, tanısal yaklaşım ve tedavi?: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Damla Gökşen Şimşek, Ayşe Ecevit, Nihal Hatipoğlu, Asuman Çoban, Ayşe Engin Arısoy, Firdevs Baş, Gül Yeşiltepe Mutlu, Aysun Bideci, Eren Özek
PMID: 31236036  PMCID: PMC6568299  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01821   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 234 - 238

2.
Yenidoğan döneminde geçici endokrin sorunlar
Transient endocrinologic problems in the newborn period
Selim Kurtoğlu, Gül Direk, Zeynep Uzan Tatlı, Nihal Hatipoğlu
PMID: 31217704  PMCID: PMC6559975  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.04810   2019; 54 - 1 | Sayfalar 3 - 12

OLGU SUNUMU
3.
Arı poleni eozinofilik gastropati yapar mı?
Does bee pollen cause to eosinophilic gastroenteropathy?
Belgin Usta Güç, Suna Asilsoy, Oğuz Canan, Fazilet Kayaselçuk
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1105   2015; 50 - 3 | Sayfalar 189 - 192

DERLEME
4.
Yenidoğanda hipoglisemiye yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Management of hypoglycemia in newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Didem Aliefendioğlu, Asuman Çoban, Nihal Hatipoğlu, Ayşe Ecevit, Ayşe Engin Arısoy, Gül Yeşiltepe, Firdevs Baş, Aysun Bideci, Eren Özek
PMID: 31236035  PMCID: PMC6568301  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01820   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 224 - 233

AYIN OLGUSU
5.
Üç yaşında erkek çocukta peniste şişlik ve morarma
Three-year- old boy with swelling and ecchymosis of penis
Aybars Özkan, Murat Kaya, Mesut Okur, Adem Küçük, Hakan Turan
doi: 10.4274/tpa.46.88   2011; 46 - 3 | Sayfalar 267 - 268
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
6.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan enfeksiyonları tanı ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on neonatal infections - diagnosis and treatment
Mehmet Satar, Ayşe Engin Arısoy, Istemi Han Çelik
PMID: 31236022  PMCID: PMC6568293  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01809   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 88 - 100

OLGU SUNUMU
7.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: Ender yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: A rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4689   2018; 53 - 1 | Sayfalar 57 - 60

DERLEME
8.
Gebelikte tiroid hastalıklarının neonatal etkileri ve TSH yüksekliği olan bebeğe yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal effects of thyroid diseases in pregnancy and approach to the infant with increased TSH: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Alev Özon, Neslihan Tekin, Zeynep Şıklar, Hande Gülcan, Cengiz Kara, Ayhan Taştekin, Korcan Demir, Esin Koç, Olcay Evliyaoğlu, Selim Kurtoğlu
PMID: 31236034  PMCID: PMC6568290  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01819   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 209 - 223

DAVETLI DERLEME
9.
İmmün baskılanması olan hastaların aşılanması
Vaccination in patients with immunosuppression
Ahmet Arvas
doi: 10.5152/tpa.2014.2206   2014; 49 - 3 | Sayfalar 181 - 185

DERLEME
10.
Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme
Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey
Zekiye Karaçam, Müge Sağlık
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6350   2018; 53 - 3 | Sayfalar 134 - 148

11.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan sarılıklarında yaklaşım, izlem ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline to the approach, follow-up, and treatment of neonatal jaundice
Asuman Çoban, Münevver Kaynak Türkmen, Tuğba Gürsoy
PMID: 31236030  PMCID: PMC6568284  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01816   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 172 - 179

12.
Cinsiyet gelişim bozukluğu olan ambiguous genitalyalı yenidoğan bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Diagnostic and therapeutic approach in newborns with ambiguous genitale with disorder of sex development: consensus report of Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies
Merih Çetinkaya, Samim Özen, Sinan Uslu, Nazlı Gönç, Betül Acunaş, Ayşehan Akıncı, Mehmet Satar, Merih Berberoğlu
PMID: 31236033  PMCID: PMC6568300  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01818   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 198 - 208

13.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan ensefalopati rehberi
Turkish Neonatal Society Guideline on neonatal encephalopathy
Mete Akisu, Abdullah Kumral, Fuat Emre Canpolat
PMID: 31236017  PMCID: PMC6568287  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01805   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 32 - 44

ORIJINAL MAKALE
14.
Poster Bildiriler
Poster Presentations

2017; 52 - 0 1 | Sayfalar 1 - 203
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
Tüberoskleroz kompleksi; tek merkez deneyimi
Tuberous sclerosis complex; a single center experience
Ilknur Erol, Tülin Savaş, Sevda Şekerci, Nalan Yazıcı, Ayşe Erbay, Şenay Demir, Semra Saygı, Özlem Alkan
doi: 10.5152/tpa.2015.2138   2015; 50 - 1 | Sayfalar 51 - 60

EDITÖRE MEKTUP
16.
Ağır seyirli otoimmün hemolitik anemi için güncel tedavi seçenekleri
Current treatment options for severe autoimmune hemolytic anemia
Osman Yeşilbaş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6499   2018; 53 - 2 | Sayfalar 129 - 130
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
17.
McCune Albright Sendromu ve büyüme hormonunda aşırı salgılanma: olgu sunumu
McCune Albright syndrome in association with excessive GH secretion: case report
Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun
doi: 10.5152/tpa.2015.615   2015; 50 - 2 | Sayfalar 114 - 117

DERLEME
18.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanın hemodinamisi ve yenidoğanlarda hipotansiyona yaklaşım rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the neonatal hemodynamics and management of hypotension in newborns
Dilek Dilli, Hanifi Soylu, Neslihan Tekin
PMID: 31236020  PMCID: PMC6568285  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01801   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 65 - 75

19.
Türk Neonatoloji Derneği sağlıklı term bebeğin beslenmesi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on nutrition of the healthy term newborn
Hülya Bilgen, Nilgün Kültürsay, Canan Türkyılmaz
PMID: 31236026  PMCID: PMC6568295  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01813   2018; 53 - 0 1 | Sayfalar 128 - 137

DIĞER
20.
Poster Bildiriler
Poster Presentations

2013; 48 - 0 1 | Sayfalar 1 - 157
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale