ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Baskıdaki Makaleler - Türk Pediatri Arşivi

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL MAKALE
1.
Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı literatürün aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?
Why the rate of perforated appendicitis is higher in girls unlike the literature in Eastern Turkey?
Veli Avcı, Kemal Ayengin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.46548  Sayfa 

2.
L-2-hidroksiglutarik asidüri hastalarında klinik, nöroradyolojik ve genetik bulguların değerlendirilmesi
Tanyel Zubarioglu, Cengiz Yalcinkaya, Çiğdem Oruç, Ertuğrul Kıykım, Mehmet Şerif Cansever, Alper Gezdirici, Gözde Yeşil, Ece Oge enver, A. Cigdem Aktuglu Zeybek
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.06926  Sayfa 

3.
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
Comparison of patients with familial mediterranean fever and juvenile ıdiopathic arthritis according to family origin
Kenan Barut, Gizem Pamuk, Amra Adrovic, Sezgin Şahin, Aslı Kaplan, Mürüvet Güler, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818  Sayfa 

4.
Atipik Hışıltılı Çocuklarda Erken Tanı Prognozu Etkilemektedir
Early Diagnosis Effects Prognosis in Children With Atypical Wheeze
Ezgi Ulusoy Severcan, Esen Demir, Figen Gülen, Raziye Burcu Güven Bilgin, Remziye Tanaç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.35467  Sayfa 

5.
Türkiye İç Batı Anadolu bölgesinde jüvenil idiyopatik artrit
Juvenile idiopathic arthritis at Inner West Anatolia
Gulçin Otar Yener, Zahide Ekici Tekin, İlknur Girişgen, Ebru Nevin Çetin, Beyza Şahin, Selçuk Yüksel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69320  Sayfa 

6.
Kist hidatikli çocuk olguların on yıllık İzlemi
Ten-year follow-up of children with hydatid cyst
Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Ayşe Tana Aslan, Sevgi Pekcan, Işıl Irem Budakoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.56244  Sayfa 

7.
Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
Validation Of The Turkish Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire
Caner Özdemir, Ahmet Ergin, Serpil Ugur Baysal, Ceren Oğuz, Bilge Betül Yılmaz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.80148  Sayfa 

8.
Santral puberte prekoks tanısında bazal lütenizan hormon düzeyinin yeterliliği
Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of central precocious puberty
Doğuş Vurallı, E. Nazlı Gönç, Z. Alev Özön, Ayfer Alikaşifoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.03708  Sayfa 

9.
Türkiye'de Hepatit A aşısının uygulanmasından sonra yaşa özel seroprevalans: Tek merkezli çocuk hastanesinin sonuçları
Age-specific seroprevalence after the implementation of Hepatitis A vaccine in Turkey: Results of a single-center children’s hospital
Alkım Öden Akman, Başak Yalçın Burhan, Aysun Kara Uzun, Demet Taş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.06982  Sayfa 

10.
Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik direnci; tek merkez deneyimi
Antibiotic resistance in childhood urinary tract infections; a single-center experience
Serhat Samancı, Muhittin Çelik, Muhammet Köşker
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.22309  Sayfa 

11.
Besin alerjisi olan infantlar solunum yolu alerjilerine aday mı?
Are infants with food allergy candidates for respiratory allergy?
Sait Karaman, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Selçuk Yazıcı, Canan Şule Karkiner, Demet Can
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.77785  Sayfa 

12.
Çocukluk Çağı Atopik Dermatitli Hastalarda ve Ailelerinde Dermatolojik Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
Assessment of Dermatological Quality of Life in Patients with Childhood Atopic Dermatitis and Their Families
Fatma Özgüç Çömlek, Ali Toprk, Mustafa Atilla Nursoy
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.63549  Sayfa 

13.
Olgunlaşmamış Trombosit Fraksiyonu Konjenital Pnömoni için Erken Belirleyici Olabilir mi?
Can Immature Platelet Fraction be an Early Predictor for Congenital Pneumonia?
İlkay Er, Ceren Çetin, Canan Baydemir, Ayla Günlemez
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.98965  Sayfa 

14.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Effect of gonadotropin releasing hormone analog treatment on final height in girls aged 6-10 years with central precocious and early puberty
Pınar Şimşek Onat, Senay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.01700  Sayfa 

15.
Effect of malnutrition on the length of stay in hospitalized children
Ayhatun Topal, Orkun Tolunay
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.46354  Sayfa 

16.
Çocukluk çağı tüberküloz olgularında klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical and Laboratory Characteristics of Childhood Tuberculosis
Fatma Deniz Aygün, Tarik Yildirim, Özlem Basoğlu Öner, Rengin Siraneci
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.02438  Sayfa 

17.
Çocuk böbrek nakli alıcılarında viral seropozitivitenin değerlendirilmesi
Evaluation of viral seroprevalence in pediatric kidney transplant recipients
Gülşah Kaya Aksoy, İmran Sağlık, Sevtap Velipaşaoğlu, Gözde Öngüt, Elif Çomak, Mustafa Koyun, Sema Akman
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43789  Sayfa 

18.
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği: tek merkez deneyimi
Glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency: single center exprience
Mehmet Akif Kılıç, Gül Nihal Özdemir, Tuba Nur Tahtakesen, Ezgi Paslı Uysalol, Cengiz Bayram, Ali Ayçiçek, Gönül Aydoğan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.92609  Sayfa 

19.
Alerji Öyküsü Olan Çocuklarda Aşılama Pratikleri
Immunisation Practices in Children With a History of Allergies
Hatice Ezgi Barış, Perran Boran, Ayça Kıykım, Safa Barış, Ahmet Özen, Elif Karakoç-aydıner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.96636  Sayfa 

20.
Obez Çocuklarda Lipid Metabolizmasının Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisi
The Association of Hypolipidemia and Hyperlipidemia with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Obese Children
İlhan Hazer, Onur Kabukçu, Murat Yağcı, Zeynep Ertürk, Gonca Kılıç Yıldırım, Birgül Kirel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65148  Sayfa 

21.
Prematüreleri bekleyen tehlike: Portal ven trombozları
The danger awaiting premature babies: Portal vein thrombosis
Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Bayram Dorum, Nilgün Köksal, Pınar Kudretoğlu, Birol Baytan, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65289  Sayfa 

22.
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde B 12 vitamini, demir, folik asit eksikliğinin sıklığı ve maternal düzeylerle ilişkisi
The frequency of vitamin B12, iron, folic acid deficiency in the neonatal period and infancy and relationship with maternal levels
Esra Hazar Sayar, Betul Biner, Ersin Sayar, Fatma Nesrin Turan, Mustafa Küçük
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.14042  Sayfa 

23.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: üçüncü düzey bir hastane örneği
Violence against health employees in child health and disease clinic: a three-level hospital example
Merve Oğuz, Emine Sayın, Dolunay Gürses
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.27003  Sayfa 

24.
2-8 Yaş Arası Çocuklarda Kuadriseps Açısının Değerlendirilmesi
Assessment of quadriceps angle in children aged between 2 and 8 years
Tamer Çankaya, Ömer Dursun, Bahar Davazlı, Hidayet Toprak, Hatice Çankaya, Barış Alkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.42179  Sayfa 

25.
Kalıtsal Faktör VII Eksikliği Olanların Klinik Sorunları ve Uygulanan Cerrahi Girişimler
Clinical Problems and Surgical Interventions in Inherited Factor VII Deficiency
Basak Koc, Bulent Zulfikar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.79069  Sayfa 

26.
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı ile Hastanede Yatan Çocuklarda Viral Etkenlerin Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri
Evaluation of epidemiological and clinical features of respiratory viruses among hospitalized children
Fatma Deniz Aygün, Firuze Erbek Alp, Mert Ahmet Kuşkucu, Dicle Sener Okur, Muhammet Köşker, Fatih Varol, Kenan Midilli, Haluk Cezmi Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.39114  Sayfa 

27.
Humoral immün yetmezlikli olgularda akciğer bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of pulmonary findings in patients with humoral immune deficiency
Zuhal Karalı, Yasin Karalı, Şükrü Çekiç, Zeynep Yazıcı, Yakup Canıtez, Nihat Sapan, Sara Şebnem Kılıç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.46656  Sayfa 

28.
Factors associated with early complications in inpatients who were treated in our clinic between 1992 and 2011 with a diagnosis of acute bacterial meningitis
Meltem Bor, Haluk Cezmi Çokuğraş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.34445  Sayfa 

29.
Aşırı Aktif Mesane Tanısı Alan Çocuklarda Tolterodine Kullanımının Etkisi
Efficacy of Tolterodine in Children with Overactive Bladder
Başak Koç, Nur Canpolat, İbrahim Adaletli, Lale Sever, Haluk Emir, Salim Çalışkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.98215  Sayfa 

DERLEME
30.
Alpha lipoic acid intoxication in an adolescent girl - Case report and review of the literature
Sinem Polat, Önder Kılıçaslan, Feruza Turan Sönmez
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66564  Sayfa 

31.
Yenidoğanlarda Akut Karaciğer Yetmezliği
Acute Liver Failure in Newborns
Nilgun Karadağ, Aslı Okbay Güneş, Güner Karatekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82642  Sayfa 

32.
Prematürede intraventriküler kanama
Intraventricular hemorrhage in preterm babies
Eren Özek, Sinem Gülcan Kersin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.66742  Sayfa 

33.
Is it autism? Some suggestions for pediatricians
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.59862  Sayfa 

34.
Whatever happened to Multiple Complex Developmental Disorder?
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65693  Sayfa 

35.
Hemogram bize neler söyler ?
Tülin Tiraje Celkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.76301  Sayfa 

36.
Yenidoğan yoğun bakım biriminde COVID-19 yönetimi: Türk Neonatoloji Derneği önergesi
The Turkish Neonatal Society proposal for the management of COVID-19 in the neonatal intensive care unit
Ömer Erdeve, Merih Çetinkaya, Ahmet Yağmur Baş, Nejat Narlı, Nuray Duman, Mehmet Vural, Esin Koç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43788  Sayfalar 86 - 92

OLGU SUNUMU
37.
Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection
Özdemir Özmert, Ceren Çıralı, Hacer Ergin, Ebru Nevin Çetin, Ateş Kara
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.99907  Sayfa 

38.
Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit
Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal system bleeding and protein loosing enteropathy
Makbule Eren, Nujin Uluğ, Yusuf Aydemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.48276  Sayfa 

39.
Olgu sunumu: moleküler düzeyde tanısı konulmuş olan ilk Türk Rotor sendromlu aile
Evren Gümüş, Meryem Karaca, Uğur Deveci, Milan Jirsa
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.55798  Sayfa 

40.
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
Zohreh Kavehmanesh, Mohammad Torkaman, Fatemeh Beiraghdar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.21298  Sayfa 

41.
A Family With Novel Homozygous Deletion Mutation (c.1255delT; p.Phe419Serfs*12) in GCK Gene Which is A Rare Cause of Permanent Neonatal Diabetes Mellitus
Semih Bolu, Recep Eröz, mustafa Doğan, Ilknur Arslanoglu, Hakan Uzun, Furkan Timur
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.05882  Sayfa 

42.
Bronkopulmoner displazi tanılı ikizde mezenkimal kök hücre tedavisi ve akciğer ultrasonografisi ile tedavi izlemi
Clinical and radiological course of bronchopulmonary dysplasia in twins who were treated with mesenchymal stem cells and followed up by lung ultrasonography
Ahmet Öktem, Hasan Tolga Çelik, Şule Yiğit, Murat Yurdakök
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88785  Sayfa 

43.
Otolog kan yaması ile tedavi edilen ilk yenidoğan persistan pnömotoraks vakası: Olgu sunumu.
First case report of neonatal persistent pneumothorax treated with autologous blood patch
Mirzaman Huseynov
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.68235  Sayfa 

44.
Erken Yaşta Malabsorpsiyon ile Başvuran Gastrointestinal Sarkoidoz
Gastrointestinal Sarcoidosis Presenting with Malabsorption at an Early Age
Özlem Kalaycık Şengül, Bilge Şahin Akkelle, Burcu Volkan, Engin Tutar, Ciğdem Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93274  Sayfa 

45.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: nadir yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a case with rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.37232  Sayfa 

46.
Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni: Pürin nükleosid fosforilaz eksikliği, çocukluk çağı acil hastalıklarından biri
Recurrent infections, neurological signs, low serum uric acid levels and lymphopenia in childhood: Purine nucleoside phosphorylase deficiency, an emergency for infants
Necil Kütükçüler, Ezgi Bölük, Nazan Tökmeci, Neslihan Edeer Karaca, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Ayça Aykut
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83788  Sayfa 

47.
Tip 2 diyabet ile prezente olan prohormon konvertaz eksikliği olgusu
A case of prohormone convertase deficiency diagnosed with type 2 diabetes
Gülin Karacan Küçükali, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Melikşah Keskin, Derya Buluş, Zehra Aycan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.36459  Sayfa 

48.
Çocukluk Çağında Nadir Bir Olgu: Frontal Sinüs Osteomuna İkincil Pott’s Puffy Tümör Gelişimi
A rare case in childhood: Pott’s Puffy Tumor development secondary to frontal sinüs osteom
Necmiye Öztürk, Köksal Atay, Engin Çekin, Evren Erkul, Ferhan Karademir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.28863  Sayfa 

49.
Autoimmune rhomboencephalitis: a pediatric case report
Achille Marino, Francesco Canonico, Raffaella Maria Pinzani, Massimo Andreotti, Tiziana Variscoa, Alberto Maria Cappellari
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.26576  Sayfa 

50.
Streptococcus anginosus’un neden olduğu subdural ampiyem, beyin apsesi ve superior sagittal sinüs ven trombozu
Subdural empyema, brain abscess, and superior sagittal sinus venous thrombosis secondary to streptococcus anginosus
Osman Yeşilbaş, Irmak Tahaoğlu, Can Yılmaz Yozgat, Burcu Bursal Duramaz, Özden Turel, Nur Tekin, Selçuk Uzuner, Anas Abdallah
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.03743  Sayfa 

51.
Geçici diabetes mellituslu yenidoğanda ABCC8 geninde yeni bir de novo mutasyon
A novel de novo mutation at the ABCC8 gene in a newborn with transient diabetes mellitus
Semih Bolu, İbrahim Hakan Bucak, Çapan Konca, İrem Eldem, Mehmet Tekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.01336  Sayfa 

52.
Endotrakeal entübasyon gerektiren akut ağır üst havayolu tıkanıklığının nadir bir nedeni: adenoid hipertrofisi
A rare cause of acute severe upper airway obstruction that required endotracheal intubation: adenoid hypertrophy
Uğur Yıldırım, Özgür Kemal, Esra Kavaz, Sinan Atmaca, Mehmet Koyuncu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.89156  Sayfa 

53.
EPOR mutasyonuna bağlı konjenital eritrositozu olan Türk ailenin klinik özellikleri. Çocuk ve ergenlerde düzenli flebotomi gereklimidir?
Clinical characteristics of a Turkish family with congenital erythrocytosis due to EPOR mutation. Is routine phlebotomy indicated in children and adolescents?
Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.65481  Sayfa 

54.
Yedi yaşındaki kız olguda çoklu organ tutulumlu IgG4 ilişkili hastalık: Ender bir prezentasyon
IgG4 related disease in a seven year old girl with multiple organ involvement: A rare presentation
Bilge Şahin Akkelle, Engin Tutar, Rabia Ergelen, Çiğdem Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83435  Sayfa 

55.
Genç bir hastada Pseudo-Meigs’ sendromu ile birlikte olan primer over rabdomiyosarkomu: olgu sunumu ve kısa dizin taramasi
Primary ovarian rhabdomyosarcoma coexisting with Pseudo-Meigs’ syndrome in a young patient: a case report and brief literature review
Şule Gökçe, Zafer Kurugöl, Elvin Orujov, Gürdeniz Serin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82474  Sayfa 

56.
İmmün yetmezliği bulunmayan 10 aylık bir kız bebekte renal miçetomalar
Renal mycetomas in a 10-month-old female infant without immunodeficiency
Anastasia Gkampeta, Maria Stamou, Charalampos Antachopoulos, Elpida Simeoforidou, Athena Pantoleon, Nikoleta Lazaridou, Andreas Giannopoulos
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.33340  Sayfa 

57.
Septal myectomy and implantable cardiac defibrillator implantation in infant with hypertrophic cardiomyopathy and newly identified MYBPC3 genetic mutation
Osman Güvenç, Kadri Karaer, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.35556  Sayfa 

58.
Successful outcome of mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia
Rejin Kebudi, Hande Kızılocak, Günter Hafız, Zayre Erturan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.12129  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
59.
Çocuklarda prosedürel sedasyon-analjezide ilaç seçimi ve anafilaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu
Drug choice for pediatric procedural sedation-analgesia and adrenaline administration route in anaphylaxis treatment
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.54926  Sayfa 
Makale Özeti

60.
Praise for child neuropsychiatry
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66743  Sayfa 
Makale Özeti

61.
Immature teratoma of the posterior fossa in an infant: case report
Mahmood Al-Mendalawi
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.87847  Sayfa 
Makale Özeti

62.
Some considerations about the association between autism spectrum disorder and epilepsy
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.99266  Sayfa 
Makale Özeti

EDITÖRDEN
63.
Çocuklarda COVID-19
Olcay Evliyaoğlu, Ayşe Ayzit Kılınç, Pınar Önal, Fatih Aygün, Haluk Cezmi Çokuğraş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.07742  Sayfa 
Makale Özeti

LookUs & Online Makale