ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama




Turk Pediatri Ars : ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Çocuklarda Gastrointestinal Hastalıkların Tanı Ve Takibinde Dışkı İncelemelerinin Yeri
Erhun Kasırga
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.00483  Sayfa 

ORIJINAL MAKALE
2.
Çocuk yoğun bakım ünitemize yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle yatan olgularımızın değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Nagehan Aslan, Dinçer Yıldızdaş, Önder Özden, Ahmet Yöntem, Özden Özgür Horoz, Selçuk Kılıç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.80958  Sayfa 

3.
Pediyatrik akciğer dışı tüberküloz olgularının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi
Manolya Kara, Cemile Ayşe Odacılar, Selda Hançerli Törün, Murat Sütçü, Sevliya Öcal Demir, Emine Çalışkan, İbrahim Kamer, Nuran Salman, Ayper Somer, Özge Kaba
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.33239  Sayfa 

4.
Çocuklarda Behçet Hastalığı: Tek Merkez Deneyimi
Behçet’s Disease in Childhood: Single Centre Experience
Murat Soner Çirkinoğlu, Selcan Demir, Yelda Bilginer, Seza Özen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.15045  Sayfa 

5.
Güncellenen kılavuz sonrasında ilk atak akut romatizmal ateş tanısı alan çocuk hastaların klinik özellikleri
Clinical characteristics of pediatric patients with first-line acute rheumatic fever following the updated guideline
Mühlike Güler, Fuat Laloğlu, Haşim Olgun, Naci Ceviz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69376  Sayfa 

6.
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
Comparison of patients with familial mediterranean fever and juvenile ıdiopathic arthritis according to family origin
Kenan Barut, Gizem Pamuk, Amra Adrovic, Sezgin Şahin, Aslı Kaplan, Mürüvet Güler, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818  Sayfa 

7.
Evaluation of the effect of chenodeoxycholic acid treatment on skeletal system findings in cerebrotendinous xanthomatosis patients
Tanyel Zubarıoğlu, Inci Pınar Bilen, Ertuğrul Kıykım, Beyza Belde Doğan, Ece Oğe Enver, Mehmet Şerif Cansever, Çiğdem Aytuğlu Zeybek
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.23281  Sayfa 

8.
Sağlıklı Türk Çocuklarının Normal Elektrokardiyogram Değerleri
Normal Electrocardiogram Values of Healthy Turkish Children
Özgün Uygur, Ayvaz Aydoğdu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.04568  Sayfa 

9.
Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram-negatif Enfeksiyonların Değerlendirilmesi
Resistant gram negative infections in a pediatric intensive care unit: retrospective study in a tertiary care center
Gürkan Atay, Manolya Kara, Murat Sütçü, Yesfa Şebnem Aydın, Selda Hançerli Torun, Bahar Akgün Karapınar, Zeynep Çğdem Kayacan, Nezahat Gürler, Agop Citak, Kemal Nişli, Nuran Salman, Ayper Somer
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.00086  Sayfa 

10.
Çocukluk çağı kanserlerinde tanıda ve tedavi sonrası Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevelansı: 25 yılda gelişmeler
Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV in Children With Cancer at Diagnosis and Following Therapy in Turkey: Progress within the last 25 years.
Rejin Kebudi, Tarkan Ağasoy, Hande Kızılocak, Nihal Özdemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88261  Sayfa 

11.
Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı literatürün aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?
Why the rate of perforated appendicitis is higher in girls unlike the literature in Eastern Turkey?
Veli Avcı, Kemal Ayengin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.46548  Sayfa 

DERLEME
12.
Otizm spektrum bozukluğunun uzun dönem sonuçları
Long-term outcome of autism spectrum disorder
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.16768  Sayfa 

13.
Bebeklerde Bağlanmanın Önemi ve Bunu Etkileyen Faktörler
The Importance of Attachment in Infant and Influencing Factors
Nazmi Mutlu Karakaş, Figen Şahin Dağlı
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.80269  Sayfa 

OLGU SUNUMU
14.
Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection
Özdemir Özmert, Ceren Çıralı, Hacer Ergin, Ebru Nevin Çetin, Ateş Kara
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.99907  Sayfa 

15.
Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit
Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal system bleeding and protein loosing enteropathy
Makbule Eren, Nujin Uluğ, Yusuf Aydemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.48276  Sayfa 

16.
Rare Cause of Acute Severe Upper Airway Obstruciton Which Required Endotracheal Intubation: Adenoid Hypertrophy
Uğur Yıldırım, Özgür Kemal, Esra Kavaz, Sinan Atmaca, Mehmet Koyuncu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.89156  Sayfa 

17.
Septal myectomy and implantable cardiac defibrillator implantation in infant with hypertrophic cardiomyopathy and newly identified MYBPC3 genetic mutation
Osman Güvenç, Kadri Karaer, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.35556  Sayfa 

18.
Hemoglobinopatisi olan bir bebekte biliyer atrezi komplikasyonu olarak kandidemi
Candidemia complicating biliary atresia in an infant with hemoglobinopathy
Ioannis Kyriakidis, Maria Palabougiouki, Eleni Vasileiou, Athanasios Tragiannidis, Maria Stamou, Tatiani Moudiou, Vyzantiadis Timoleon-Achilleas, Nikolaos Gombakis, Maria Hatzistilianou
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.67674  Sayfa 

19.
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
Zohreh Kavehmanesh, Mohammad Torkaman, Fatemeh Beiraghdar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.21298  Sayfa 

20.
İzole persistan proteinüri ile başvuran olguda Tip 1 Dent hastalığı
A case of Type 1 Dent disease presenting with isolated persistant proteinuria
Tülin Güngör, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazılıtaş, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Michael Ludwig, Mehmet Bülbül
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6540  Sayfa 

21.
A Novel de novo Mutation at ABCC8 Gene in a Newborn with Transient Diabetes Mellitus
Semih Bolu, İbrahim Hakan Bucak, Çapan Konca, İrem Eldem, Mehmet Tekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.01336  Sayfa 

22.
Brakiyal pleksopatinin nadir bir nedeni: herediter nevraljik amiyotrofi
A rare casue of brachial plexopathy: hereditary neuralgic amyotrophy
Hepsen Mine Serin, Sanem Yılmaz, Seda Kanmaz, Erdem Şimşek, Gül Serdaroğlu, Hasan Tekgül, Sarenur Gökben
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5837  Sayfa 

23.
Yenidoğanın Nadir Vasküler Lezyonu: Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita
A rare vascular lesion of newborn: cutis marmorata telangiectatica congenita
Ezgi Yangın Ergon, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Senem Alkan Özdemir, Özgür Olukman, Selcen Kundak, Şebnem Çalkavur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5557  Sayfa 

24.
Gözden kaçabilecek ve tedavi edilebilir bir hiperinsülinemik hipoglisemi olgusu: konjenital glikozilasyon defekti tip ıb
An overlooked case of a treatable hyperinsulinemic hypoglycemia: congenital glycosylation defect type ıb
Pınar Haznedar, F Tuba Eminoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18004  Sayfa 

25.
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a Case report
Esma Altınel Açoğlu, Meltem Akçaboy, Yasemin Taşçı Yıldız, Nedim C M Gülaldı, Eyüp Sarı, Pelin Zorlu, Saliha Şenel
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6590  Sayfa 

26.
EPOR mutasyonuna bağlı konjenital eritrositozu olan Türk ailenin klinik özellikleri. Çocuk ve ergenlerde düzenli flebotomi gereklimidir?
Clinical characteristics of a Turkish family with congenital erythrocytosis due to EPOR mutation. Is routine phlebotomy indicated in children and adolescents?
Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.65481  Sayfa 

27.
Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane retraksiyon sendromu
Duane retraction syndrome in a patient with abnormal head position
Şule Gökçe, Zeynep Büşra Albayram, Gülizar Turan, Elif Demirkılınç Biler, Sema Aydoğdu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6116  Sayfa 

28.
FBLN 4 mutasyonuna bağlı dev çıkan aort anevrizması: olgu serisi
Giant aortic aneurysm due to fibulin- 4 deficiency: case series
Ayşe Sülü, Osman Başpınar, Derya Aydın Şahin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4658  Sayfa 

29.
IgG4 related disease in a 7 year old girl with multiple organ involvement: A rare presentation
Bilge Şahin Akkelle, Engin Tutar, Rabia Ergelen, Çiğdem A. Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83435  Sayfa 

30.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: nadir yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a case with rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.37232  Sayfa 

31.
Genç bir Hastada Pseudo-Meigs’ Sendromu ile Birlikte Olan Primer Over Rabdomiyosarkomu: Olgu Sunumu ve Kısa Literatür Taraması
Primary Ovarian Rhabdomyosarcoma Coexisting with Pseudo-Meigs’ Syndrome in a Young Patient: A Case Report and Brief Literature Review

doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82474  Sayfa 

32.
Konjenital klor diyareli kardeşi olan Türk yenidoğanda SLC26A3 mutasyonu
SLC26A3 mutation in Turkish neonate and her sibling with congenital chloride diarrhea
Erkan Dogan, Eylem Sevinc, Mehmet Akif Göktaş, Sadrettin Ekmen, Nihal Yıldız, Mahmut Turgut
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6929  Sayfa 

33.
Successful outcome of mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia
Rejin Kebudi, Hande Kızılocak, Günter Hafız, Zayre Erturan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.12129  Sayfa 

34.
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever: A case report
Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014  Sayfa 

35.
Pediatrik fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri
The clinical characteristics of fascioliasis in pediatric patients
Gülsüm Iclal Bayhan, Ayşegül Taylan Özkan, Yunus Emre Beyhan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842  Sayfa 

36.
Primer kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: vaka raporu
Unusual localisation and coincidence of primary hydatid cyst: a case report
Canan Kocaoğlu, Çelebi Kocaoğlu, Ayşe Yavuz, Aslan Akın
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6200  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
37.
Autism spectrum disorder today: not only genetics
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.98216  Sayfa 

38.
Çocuklarda prosedürel sedasyon-analjezide ilaç seçimi ve anafilaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu
Drug choice for pediatric procedural sedation-analgesia and adrenaline administration route in anaphylaxis treatment
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.54926  Sayfa 
Makale Özeti

39.
Çocuk hastada ekstazi zehirlenmesine ikincil gelişen rabdomiyoliz, serotonin ve akut solunum sıkıntısı sendromu
Occurrence of rhabdomyolysis, serotonin syndrome, and acute respiratory distress syndrome in a child secondary to ecstasy intoxication
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner, Çiğdem Korkmaz, Lala Nurmammadova, Ayşegül Doğan Demir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.48265  Sayfa 
Makale Özeti

LookUs & Online Makale