ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Baskıdaki Makaleler - Türk Pediatri Arşivi

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL MAKALE
1.
Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı literatürün aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?
Why the rate of perforated appendicitis is higher in girls unlike the literature in Eastern Turkey?
Veli Avcı, Kemal Ayengin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.46548  Sayfa 

2.
L-2-hidroksiglutarik asidüri hastalarında klinik, nöroradyolojik ve genetik bulguların değerlendirilmesi
Tanyel Zubarioglu, Cengiz Yalcinkaya, Çiğdem Oruç, Ertuğrul Kıykım, Mehmet Şerif Cansever, Alper Gezdirici, Gözde Yeşil, Ece Oge enver, A. Cigdem Aktuglu Zeybek
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.06926  Sayfa 

3.
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
Comparison of patients with familial mediterranean fever and juvenile ıdiopathic arthritis according to family origin
Kenan Barut, Gizem Pamuk, Amra Adrovic, Sezgin Şahin, Aslı Kaplan, Mürüvet Güler, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818  Sayfa 

4.
Atipik Hışıltılı Çocuklarda Erken Tanı Prognozu Etkilemektedir
Early Diagnosis Effects Prognosis in Children With Atypical Wheeze
Ezgi Ulusoy Severcan, Esen Demir, Figen Gülen, Raziye Burcu Güven Bilgin, Remziye Tanaç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.35467  Sayfa 

5.
Kist hidatikli çocuk olguların on yıllık İzlemi
Ten-year follow-up of children with hydatid cyst
Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Ayşe Tana Aslan, Sevgi Pekcan, Işıl Irem Budakoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.56244  Sayfa 

6.
Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
Validation Of The Turkish Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire
Caner Özdemir, Ahmet Ergin, Serpil Ugur Baysal, Ceren Oğuz, Bilge Betül Yılmaz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.80148  Sayfa 

7.
Türkiye'de Hepatit A aşısının uygulanmasından sonra yaşa özel seroprevalans: Tek merkezli çocuk hastanesinin sonuçları
Age-specific seroprevalence after the implementation of Hepatitis A vaccine in Turkey: Results of a single-center children’s hospital
Alkım Öden Akman, Başak Yalçın Burhan, Aysun Kara Uzun, Demet Taş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.06982  Sayfa 

8.
Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik direnci; tek merkez deneyimi
Antibiotic resistance in childhood urinary tract infections; a single-center experience
Serhat Samancı, Muhittin Çelik, Muhammet Köşker
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.22309  Sayfa 

9.
Besin alerjisi olan infantlar solunum yolu alerjilerine aday mı?
Are infants with food allergy candidates for respiratory allergy?
Sait Karaman, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Selçuk Yazıcı, Canan Şule Karkiner, Demet Can
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.77785  Sayfa 

10.
Çocukluk Çağı Atopik Dermatitli Hastalarda ve Ailelerinde Dermatolojik Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
Assessment of Dermatological Quality of Life in Patients with Childhood Atopic Dermatitis and Their Families
Fatma Özgüç Çömlek, Ali Toprk, Mustafa Atilla Nursoy
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.63549  Sayfa 

11.
Olgunlaşmamış Trombosit Fraksiyonu Konjenital Pnömoni için Erken Belirleyici Olabilir mi?
Can Immature Platelet Fraction be an Early Predictor for Congenital Pneumonia?
İlkay Er, Ceren Çetin, Canan Baydemir, Ayla Günlemez
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.98965  Sayfa 

12.
Akut bronşiolitli olgularda klinik ilişkili faktörler ve tedavi yaklaşımlarının karşılaştırılması
Comparison of clinical related factors and treatment approaches in patients with acute bronchiolitis
Özlem Üzüm, Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Hacer Örsdemir Hortu, Yavuz Demirçelik, Mehmet Yan, Mehmet Helvacı, Belde Kasap-Demir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.46144  Sayfa 

13.
Alerjik rinitli çocuklarda nazal hava yolu tıkanıklığının, sonoelastografi ve nazal obstrüksiyon semptom değerlendirme (NOSE) skalası ile karşılaştırılması
Comparison of Nasal Airway Obstruction with Sonoelastography and Nose Obstruction Symptom Evaluation Score in Children with Allergic Rhinitis
Serkan Filiz, Mehmet Burak Özkan, Ömer Tarık Selçuk, Bülent Çekiç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.87894  Sayfa 

14.
CRP/albümin oranı: Geç başlangıçlı yenidoğan sepsisinde ümit verici gram-negatif bakteriemi belirteci
CRP/albumin ratio: A promising marker of gram-negative bacteremia in late-onset neonatal sepsis
Hatice Güneş, Sadık Yurttutan, Mustafa Çobanuşağı, Adem Doğaner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.99076  Sayfa 

15.
Çocuklarda enürezisin algılanan ebeveyn kabul-reddine etkisi
Effect of enuresis on perceived parental acceptance - rejection in children
Songül Yılmaz, Meryem Erat Nergiz, Sare Gülfem Özlü
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.36744  Sayfa 

16.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Effect of gonadotropin releasing hormone analog treatment on final height in girls aged 6-10 years with central precocious and early puberty
Pınar Şimşek Onat, Senay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.01700  Sayfa 

17.
Effect of malnutrition on the length of stay in hospitalized children
Ayhatun Topal, Orkun Tolunay
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.46354  Sayfa 

18.
Çocukluk çağı tüberküloz olgularında klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical and Laboratory Characteristics of Childhood Tuberculosis
Fatma Deniz Aygün, Tarik Yildirim, Özlem Basoğlu Öner, Rengin Siraneci
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.02438  Sayfa 

19.
Çocuk böbrek nakli alıcılarında viral seropozitivitenin değerlendirilmesi
Evaluation of viral seroprevalence in pediatric kidney transplant recipients
Gülşah Kaya Aksoy, İmran Sağlık, Sevtap Velipaşaoğlu, Gözde Öngüt, Elif Çomak, Mustafa Koyun, Sema Akman
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43789  Sayfa 

20.
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği: tek merkez deneyimi
Glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency: single center exprience
Mehmet Akif Kılıç, Gül Nihal Özdemir, Tuba Nur Tahtakesen, Ezgi Paslı Uysalol, Cengiz Bayram, Ali Ayçiçek, Gönül Aydoğan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.92609  Sayfa 

21.
Alerji Öyküsü Olan Çocuklarda Aşılama Pratikleri
Immunisation Practices in Children With a History of Allergies
Hatice Ezgi Barış, Perran Boran, Ayça Kıykım, Safa Barış, Ahmet Özen, Elif Karakoç-aydıner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.96636  Sayfa 

22.
Bebek ölümleri ve bebek ölümlerinin nedenleri 2018, Adana, Türkiye
Infant mortality and causes of infant deaths in 2018, in Adana, Turkey
Didem Yüzügüllü, Ferda Özlü
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.55632  Sayfa 

23.
Investigation of the Effects of Using a Baby Walker on Trunk Control and Motor Development
Sabiha Bezgin, Kamile Uzun Akkaya, Halil İbrahim Çelik, Aysu Duyan Çamurdan, Bülent Elbasan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.48742  Sayfa 

24.
Protective role of breastfeeding status, chronic health problems and temperament of children in maltreatment by mothers
Anar Taghıyev, Songül Yalçın
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.54280  Sayfa 

25.
Role of surveillance screening in detecting tumor recurrences after treatment of childhood cancers
Pelin Teke Kısa, Suna Emir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.38243  Sayfa 

26.
Obez Çocuklarda Lipid Metabolizmasının Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisi
The Association of Hypolipidemia and Hyperlipidemia with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Obese Children
İlhan Hazer, Onur Kabukçu, Murat Yağcı, Zeynep Ertürk, Gonca Kılıç Yıldırım, Birgül Kirel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65148  Sayfa 

27.
Prematüreleri bekleyen tehlike: Portal ven trombozları
The danger awaiting premature babies: Portal vein thrombosis
Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Bayram Dorum, Nilgün Köksal, Pınar Kudretoğlu, Birol Baytan, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65289  Sayfa 

28.
Postpartum Dönemde Annelerin Algıladıkları Eş Desteğinin Emzirme Üzerine Etkisi
The Effect of Perceived Spouse Support of Mothers on Breastfeeding in the Postpartum Period
Gamze Durmazoğlu, Özlem Çiçek, Hülya Okumus
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.09076  Sayfa 

29.
Aşırı Aktif Mesane Tanısı Alan Çocuklarda Tolterodine Kullanımının Etkisi
Efficacy of Tolterodine in Children with Overactive Bladder
Başak Koç, Nur Canpolat, İbrahim Adaletli, Lale Sever, Haluk Emir, Salim Çalışkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.98215  Sayfa 

DERLEME
30.
Alpha lipoic acid intoxication in an adolescent girl - Case report and review of the literature
Sinem Polat, Önder Kılıçaslan, Feruza Turan Sönmez
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66564  Sayfa 

31.
An essential overview on the public health system and child healthcare in Spain
Angel Carrasco-sanz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82246  Sayfa 

32.
Yenidoğanlarda Akut Karaciğer Yetmezliği
Acute Liver Failure in Newborns
Nilgun Karadağ, Aslı Okbay Güneş, Güner Karatekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82642  Sayfa 

33.
Child healthcare in Europe, local diversities and collective potentials. A study of the European Paediatric Association/Union of National European Paediatric Societies and Associations”
Massimo Pettoello-mantovani, Tudor Lucian Pop, Hilary Hoey
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.80106  Sayfa 

34.
Child healthcare in Hungary
Szabo Laszlo, Szöllösi Krecsak, Talaber Julia, Velkey Gy, Altorjay Peter, Pota Gy, Valek Andrea, Meszner Zsofia
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.13333  Sayfa 

35.
Child healthcare in Israel: current challenges
Eli Somekh, Shai Ashkenazi, Zachi Grossman
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.97345  Sayfa 

36.
Child healthcare services offered by the Vatican City State in its national territory and in extra-territorial neighboring Italian areas
Alberto Villani, Michele Giuliani, Massimiliano Raponi, Saverio Ladogana, Pierpaolo Cristalli, Michele Sacco, Massimo Pettoello-mantovani
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.23690  Sayfa 

37.
Child healthcare system in Ukraine
Andrii Loboda, Smiian Olexander, Serhii Popov, Victoriia Petrashenko, Ihor Zaitsev, Olena Redko, Mykola Zahorodnii, Svitlana Kasyan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82997  Sayfa 

38.
Children facing natural, economic and public health crisis in Europe: the risks of a predictable unpredictability
Hilary Hoey, Julije Mestrovic, Mehmet Vural, Leyla Namazova-baranova, Eli Somekh, Massimo Pettoello-mantovani
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.55553  Sayfa 

39.
Healthcare for children and adolescents in Poland
Grayna Hejda, Artur Mazur, Lukasz Dembiski, Jarosaw Peregud-pogorzelski, Teresa Jackowska, Mirosaw Walczak, Tomasz Szczepask
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.90692  Sayfa 

40.
Healthcare programs in the eight European nations members of the World Health Organization Small Countries Initiative for health: Andorra, Cyprus, Iceland, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, and San Marino
Andrea Gualtieri, Antonelli Antonella, Nicola Romeo
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.84829  Sayfa 

41.
Prematürede intraventriküler kanama
Intraventricular hemorrhage in preterm babies
Eren Özek, Sinem Gülcan Kersin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.66742  Sayfa 

42.
Is it autism? Some suggestions for pediatricians
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.59862  Sayfa 

43.
Overview of the pediatric healthcare system in Romania

doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.  Sayfa 

44.
Overview of the pediatric healthcare system in Romania
Tudor Lucian Pop, Marin Burlea, Oana Falup-pecurariu, Cristina Borzan, Florina Gabor-harosa, Valeria Herdea, Claudia Felicia Pop, Daniela Rajka, Maria Livia Ognean, Simona Sorana Cainap
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.77775  Sayfa 

45.
The Child Healthcare System in Azerbaijan
Namazova Adelia Avaz, Taghi-zada Tarana Qadir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.42204  Sayfa 

46.
The child healthcare system in Cyprus
Adamos Hadjipanayis
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.17047  Sayfa 

47.
The health visitor network in Hungary: a unique system in Europe
Szöllosi Krecsak, Odor Andera, Kissne Garajszki I, Talaber Julia, Fogarasi-grenczer A, Altorjay Peter, Pota Gy, Szabo Laszlo
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.03271  Sayfa 

48.
The health visitor network in Hungary: a unique system in Europe

doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.  Sayfa 

49.
The new stethoscope for pediatric intensivists: Point-of-care ultrasound
Dinçer Yıldızdaş, Nagehan Aslan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.12499  Sayfa 

50.
Whatever happened to Multiple Complex Developmental Disorder?
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65693  Sayfa 

OLGU SUNUMU
51.
Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit
Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal system bleeding and protein loosing enteropathy
Makbule Eren, Nujin Uluğ, Yusuf Aydemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.48276  Sayfa 

52.
Olgu sunumu: moleküler düzeyde tanısı konulmuş olan ilk Türk Rotor sendromlu aile
Evren Gümüş, Meryem Karaca, Uğur Deveci, Milan Jirsa
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.55798  Sayfa 

53.
A Family With Novel Homozygous Deletion Mutation (c.1255delT; p.Phe419Serfs*12) in GCK Gene Which is A Rare Cause of Permanent Neonatal Diabetes Mellitus
Semih Bolu, Recep Eröz, mustafa Doğan, Ilknur Arslanoglu, Hakan Uzun, Furkan Timur
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.05882  Sayfa 

54.
Bronkopulmoner displazi tanılı ikizde mezenkimal kök hücre tedavisi ve akciğer ultrasonografisi ile tedavi izlemi
Clinical and radiological course of bronchopulmonary dysplasia in twins who were treated with mesenchymal stem cells and followed up by lung ultrasonography
Ahmet Öktem, Hasan Tolga Çelik, Şule Yiğit, Murat Yurdakök
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88785  Sayfa 

55.
Otolog kan yaması ile tedavi edilen ilk yenidoğan persistan pnömotoraks vakası: Olgu sunumu.
First case report of neonatal persistent pneumothorax treated with autologous blood patch
Mirzaman Huseynov
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.68235  Sayfa 

56.
Erken Yaşta Malabsorpsiyon ile Başvuran Gastrointestinal Sarkoidoz
Gastrointestinal Sarcoidosis Presenting with Malabsorption at an Early Age
Özlem Kalaycık Şengül, Bilge Şahin Akkelle, Burcu Volkan, Engin Tutar, Ciğdem Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93274  Sayfa 

57.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: nadir yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a case with rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.37232  Sayfa 

58.
Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni: Pürin nükleosid fosforilaz eksikliği, çocukluk çağı acil hastalıklarından biri
Recurrent infections, neurological signs, low serum uric acid levels and lymphopenia in childhood: Purine nucleoside phosphorylase deficiency, an emergency for infants
Necil Kütükçüler, Ezgi Bölük, Nazan Tökmeci, Neslihan Edeer Karaca, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Ayça Aykut
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83788  Sayfa 

59.
Tip 2 diyabet ile prezente olan prohormon konvertaz eksikliği olgusu
A case of prohormone convertase deficiency diagnosed with type 2 diabetes
Gülin Karacan Küçükali, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Melikşah Keskin, Derya Buluş, Zehra Aycan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.36459  Sayfa 

60.
Çocukluk Çağında Nadir Bir Olgu: Frontal Sinüs Osteomuna İkincil Pott’s Puffy Tümör Gelişimi
A rare case in childhood: Pott’s Puffy Tumor development secondary to frontal sinüs osteom
Necmiye Öztürk, Köksal Atay, Engin Çekin, Evren Erkul, Ferhan Karademir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.28863  Sayfa 

61.
Autoimmune rhomboencephalitis: a pediatric case report
Achille Marino, Francesco Canonico, Raffaella Maria Pinzani, Massimo Andreotti, Tiziana Variscoa, Alberto Maria Cappellari
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.26576  Sayfa 

62.
Infants with failure to thrive, only symptom of a rare disorder: pseudohypoaldosteronism, case series
Dilara Ceylan, Elvan Bayramoğlu, Emine Polat, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, zehra aycan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.38159  Sayfa 

63.
Streptococcus anginosus’un neden olduğu subdural ampiyem, beyin apsesi ve superior sagittal sinüs ven trombozu
Subdural empyema, brain abscess, and superior sagittal sinus venous thrombosis secondary to streptococcus anginosus
Osman Yeşilbaş, Irmak Tahaoğlu, Can Yılmaz Yozgat, Burcu Bursal Duramaz, Özden Turel, Nur Tekin, Selçuk Uzuner, Anas Abdallah
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.03743  Sayfa 

64.
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
Zohreh Kavehmanesh, Mohammad Torkaman, Fatemeh Beiraghdar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.21298  Sayfa 

65.
Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection
Özdemir Özmert, Ceren Çıralı, Hacer Ergin, Ebru Nevin Çetin, Ateş Kara
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.99907  Sayfa 

66.
EPOR mutasyonuna bağlı konjenital eritrositozu olan Türk ailenin klinik özellikleri. Çocuk ve ergenlerde düzenli flebotomi gereklimidir?
Clinical characteristics of a Turkish family with congenital erythrocytosis due to EPOR mutation. Is routine phlebotomy indicated in children and adolescents?
Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.65481  Sayfa 

67.
Septal myectomy and implantable cardiac defibrillator implantation in infant with hypertrophic cardiomyopathy and newly identified MYBPC3 genetic mutation
Osman Güvenç, Kadri Karaer, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.35556  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
68.
Çocuklarda prosedürel sedasyon-analjezide ilaç seçimi ve anafilaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu
Drug choice for pediatric procedural sedation-analgesia and adrenaline administration route in anaphylaxis treatment
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.54926  Sayfa 
Makale Özeti

69.
Praise for child neuropsychiatry
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66743  Sayfa 
Makale Özeti

70.
Antimicrobial usage and pediatrics population: A need for the implementation of antimicrobial stewardship programs in Turkey
Zakir Khan, Yusuf Karataş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.34341  Sayfa 
Makale Özeti

71.
Immature teratoma of the posterior fossa in an infant: case report
Mahmood Al-Mendalawi
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.87847  Sayfa 
Makale Özeti

72.
Some considerations about the association between autism spectrum disorder and epilepsy
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.99266  Sayfa 
Makale Özeti

LookUs & Online Makale