ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
Turkish Archives of Pediatrics Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 197-199 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014

Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever

Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey

Various rhythm and connection disorders can be seen in the acute phase of acute rheumatic fever. First degree atrioventricular block, one of the minor signs of acute rheumatic fever, is the most common connection disturbance in this disease. Complete atrioventricular block, which seriously affects the conduction pathways, is rare in the literature. A 15-year-old boy was admitted because of syncope caused by complete atrioventricular block and a temporary pacemaker was employed because of symptomatic complete atrioventricular block. The transient pacemaker treatment was terminated due to recovery of complete atrioventricular block on the third day of antiinflammatory treatment. Acute rheumatic fever should be kept in mind as a possible cause of acquired complete atrioventricular block. Connection disturbances in acute rheumatic fever improve with antiinflammatory treatment. Transient pacemaker treatment is indicated for patients with symptomatic transient complete atrioventricular block.

Keywords: Acute rheumatic fever, complete atrioventricular block, transient pacemaker

Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi

Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Akut romatizmal ateşin akut fazında birçok ritim ve ileti bozuklukları görülebilmektedir. Bu hastalıkta en sık görülen ileti bozukluğu, aynı zamanda tanı ölçütlerinde minör bulgu da olan birinci derece atriyoventriküler bloktur. İleti yollarında ciddi etkilenmenin olduğu tam atriyoventriküler blok ise dizinde çok az sayıda olguda bildirilmiştir. On beş yaşında erkek hastaya tam atriyoventriküler bloğun neden olduğu senkop nedeniyle geçici kalp pili tedavisi uygulandı. Antienflamatuvar tedavinin üçüncü gününde, tam atrioventriküler bloğun düzelmesi üzerine geçici kalp pili tedavisine son verildi. Edinsel tam atriyoventriküler blok nedeni olarak, akut romatizmal ateş akılda tutulmalıdır. Antienflamatuvar tedavi ile akut romatizmal ateşte görülen ileti bozukları düzelmektedir. Geçici kalp pili tedavisi, geçici olup belirti veren tam atriyoventriküler bloklu hastalarda kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, geçici kalp pili, tam atriyoventriküler blok

Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin. Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 197-199

Corresponding Author: Mustafa Argun, Türkiye
LookUs & Online Makale