ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
Turkish Archives of Pediatrics Wilkie’s syndrome admitted for acute abdomen: A case presentation [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 193-196 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3982

Wilkie’s syndrome admitted for acute abdomen: A case presentation

Hasret Ayyıldız Civan, Didem Gülcü, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu
Department of Pediatrics, Division of Pediatric Gastroneterology, Hepatology and Nutrition, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Superior mesenteric artery syndrome, also known as Wilkie’s Syndrome, is a life threatening clinical entity which developes as a result of obstructed second or third part of duodenum compressed between aorta and superior mesenteric artery. In this rare syndrome, a rapid weight loss is accompanied by stomach ache, abdominal distension, lack of appetite, nausea and vomiting after meals. In patients admitted for acute abdomen, superior mesenteric artery syndrome should be included in the differential diagnosis in case of a preceeding rapid weight loss. X-ray of barium passage, abdominal ultrasound, gastroscopy, abdominal angio-tomography or abdominal magnetic resonance angiography may be useful for diagnosis. Conservative and surgical approaches are available for the treatment. In this report we aimed to emphasize that superior mesenteric artery syndrome cases may admit for acute abdomen and that superior mesenteric artery syndrome should be included in differential diagnosis.

Keywords: Acute abdomen, duodenal obstruction, superior mesenteric artery

Akut karın tablosu ile başvuran Wilkie sendromu: olgu sunumu

Hasret Ayyıldız Civan, Didem Gülcü, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Wilkie sendromu olarak da adlandırılan süperiyor mezenterik arter sendromu duodenum 2. ya da 3. kısmının aort ve süperiyor mezenterik arter üst kısmı arasında basıya uğraması sonucu ortaya çıkan ve yaşamı tehdit eden bir klinik tablodur. Nadir görülen bu sendromda hızlı gelişen kilo kaybına eşlik eden karın ağrısı, şişkinlik, iştahsızlık, bulantı ve yemeklerden sonra olan kusma görülür. Akut karın bulgularıyla gelen olgularda hızlı gelişen kilo kaybı öyküsü varsa superiyor mezenterik arter sendromu ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tanıda baryumlu pasaj grafileri, karın ultrasonu, gastroskopi, karın anjiyo-tomografisi ya da karın manyetik rezonans anjiyografiden yararlanılabilir. Tedavisinde konservatif ve cerrahi yaklaşımlar uygulanabilir. Bu yazımızda süperiyor mezenterik arter sendromunun akut karın tablosu ile başvurabileceğini ve ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, duodenum obstrüksiyonu, süperiyor mezenterik arter

Hasret Ayyıldız Civan, Didem Gülcü, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu. Wilkie’s syndrome admitted for acute abdomen: A case presentation. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 193-196

Corresponding Author: Hasret Ayyıldız Civan, Türkiye
LookUs & Online Makale