ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Quick Search
Hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğan bebeklerde seçici baş soğutma tedavisi ile tüm beden soğutma tedavisinin karşılaştırılması: Kısa dönem sonuçları [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2015; 50(1): 27-36 | DOI: 10.5152/tpa.2015.2167

Hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğan bebeklerde seçici baş soğutma tedavisi ile tüm beden soğutma tedavisinin karşılaştırılması: Kısa dönem sonuçları

Aytuğ Atıcı1, Yalçın Çelik1, Selvi Gülaşı1, Ali Haydar Turhan1, Çetin Okuyaz2, Mehmet Ali Sungur3
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada orta ya da ağır hipoksik iskemik ansefalopati tanısı alan yenidoğan bebeklere seçici baş soğutma ya da tüm beden soğutma tedavisi uygulayarak hangi yöntemin daha üstün olduğunun araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 35. gebelik haftasından büyük, orta ya da ağır hipoksik iskemik ansefalopati tanısı alan yenidoğanlar alındı ve rastlantısal olarak seçici baş soğutma ya da tüm beden soğutma tedavisi uygulandı. Her iki yöntemle soğutma tedavisi uygulanan yenidoğanlar erken dönemde istenmeyen etkiler ve kısa dönem sonuçları açısından karşılaştırıldı. Çalışma için etik kurul izni alındı (06.01.2010/35).
Bulgular: Hipoksik iskemik ansefalopati tanısı alan 53 bebek incelendi ve 17 bebeğe seçici baş soğutma, 12 bebeğe tüm beden soğutma uygulandı. Soğutma tedavisine bağlı olarak gelişebilecek istenmeyen etkiler açısından iki grup arasında fark bulunmadı. Erken dönem sonuçları incelendiğinde hastanede yatış süresi seçici baş soğutma grubunda 34(7-65) gün iken, tüm beden soğutma grubunda 18 (7-57) gün idi ve aralarında anlamlı fark yoktu (p=0,097). Seçici baş soğutma grubundan dört, tüm beden soğutma grubundan iki hasta uzamış mekanik ventilasyon gereksinimi nedeniyle trakeostomi ile taburcu edildiler ve trakeostomi ile taburculuk açısından gruplar arasında fark yoktu (p=0,528). Seçici baş soğutma grubundan beş, tüm beden soğutma grubundan üç hasta ağızdan beslenememeleri nedeniyle gastrostomi tüpü ile taburcu edildiler ve gastrostomi tüpü ile taburculuk açısından gruplar arasında fark yoktu (p=0,586). Seçici baş soğutma tedavisi uygulanan bebeklerden biri, tüm beden soğutma uygulanan bebeklerden biri hastanede yaşamını kaybetti ve ölüm açısından gruplar arasında fark yoktu (p=0,665).
Çıkarımlar: Seçici baş soğutma ve tüm beden soğutma yöntemleri arasında istenmeyen etkiler ve kısa dönem sonuçları açısından fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: Hipoksik iskemik ansefalopati, seçici baş soğutma, tüm beden soğutma

Comparison of selective head cooling therapy and whole body cooling therapy in newborns with hypoxic ischemic encephalopathy: Short term results

Aytuğ Atıcı1, Yalçın Çelik1, Selvi Gülaşı1, Ali Haydar Turhan1, Çetin Okuyaz2, Mehmet Ali Sungur3
1Department of Pediatrics, Division of Neanotology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, Mersin University, Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

Aim: In this study, it was aimed to investigate which method was superior by applying selective head cooling or whole body cooling therapy in newborns diagnosed with moderate or severe hypoxic ischemic encephalopathy.
Material and Methods: Newborns above the 35th gestational age diagnosed with moderate or severe hypoxic ischemic encephalopathy were included in the study and selective head cooling or whole body cooling therapy was performed randomly. The newborns who were treated by both methods were compared in terms of advers effects in the early stage and in terms of short-term results. Ethics committee approval was obtained for the study (06.01.2010/35).
Results: Fifty three babies diagnosed with hypoxic ischemic encephalopathy were studied. Selective head cooling was applied to 17 babies and whole body cooling was applied to 12 babies. There was no significant difference for adverse effects related to cooling therapy between two groups. When the short-term results were examined, it was found that the hospitalization time was 34 (7-65) days in the selective head cooling group and 18 (7-57) days in the whole body cooling group and there was no significant difference between the two groups (p=0.097). Four patients in the selective head cooling group and two patients in the whole body cooling group were discharged with tracheostomy because of the need for prolonged mechanical ventilation and there was no difference between the groups in terms of discharge with tracheostomy (p= 0.528). Five patients in the selective head cooling group and three patients in the whole body cooling group were discharged with a gastrostomy tube because they could not be fed orally and there was no difference between the groups in terms of discharge with a gastrostomy tube (p=0.586). One patient who was applied selective head cooling and one patient who was applied whole body cooling died during hospitalization and there was no difference between the groups in terms of mortality (p=0.665).
Conclusions: There is no difference between the methods of selective head cooling and whole body cooling in terms of adverse effects and short-term results.

Keywords: Hypoxic ischemic encephalopathy, selective head cooling, whole body cooling

Aytuğ Atıcı, Yalçın Çelik, Selvi Gülaşı, Ali Haydar Turhan, Çetin Okuyaz, Mehmet Ali Sungur. Comparison of selective head cooling therapy and whole body cooling therapy in newborns with hypoxic ischemic encephalopathy: Short term results. Turk Pediatri Ars . 2015; 50(1): 27-36

Sorumlu Yazar: Yalçın Çelik
LookUs & Online Makale