ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
An unusual cause of stridor: congenital laryngeal web [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 185-188 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3922

An unusual cause of stridor: congenital laryngeal web

Okşan Derinöz1, Tuğba Şişmanlar2
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Pediatric Chest Diseases, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

Respiratory distress and stridor are some of the common presenting symptoms for children in Pediatric Emergency Department. Most of these children are diagnosed as having common illnesses such as laryngitis, croup or laryngomalacia. However, Pediatric Emergency physicians must keep in mind other rare respiratory diseases other than laryngitis or croup in the differential diagnosis of stridor. Stridor may occur due to congenital and acquired diseases. Laryngeal web is one of the rare congenital causes of stridor, which usually presents in the first weeks of life; however, it is very rarely diagnosed in the later period. Herein, we report a one-year-old boy who was evaluated for croup and was diagnosed as having laryngeal web.

Keywords: Child, croup, laryngeal web, laryngotracheobronchitis, stridor

Stridorun ender bir nedeni: doğumsal laringeal perde

Okşan Derinöz1, Tuğba Şişmanlar2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Solunum sıkıntısı ve stridor, çocuk acil servise en sık başvuru yakınmalarından biridir ve bu yakınmayla başvuran çocukların çoğu larenjit, krup ya da laringomalazi olarak değerlendirilmektedir. Ancak, çocuk acil serviste çalışan hekimlerin bu hastalıklar dışındaki daha ender birçok hastalığın da solunum sıkıntısı ya da stridora neden olabileceğini akılda tutmaları gerekir. Stridor, doğumsal ya da kazanılmış birçok hastalık nedeniyle ortaya çıkabilir. Stridorun ender doğumsal nedenlerinden biri olan laringeal perdeler (webler), sıklıkla doğumdan sonraki ilk aylarda tanı alırlar. Ender olarak geç dönemde de tanı alabilirler. Bu yazı ile stridor nedeniyle acil servise başvuran, önce krup olarak değerlendirilen, ardından laringeal perde tanısı alan bir yaşında erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, krup, laringeal perde, laringotrakeobronşit, stridor

Okşan Derinöz, Tuğba Şişmanlar. An unusual cause of stridor: congenital laryngeal web. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 185-188

Corresponding Author: Okşan Derinöz, Türkiye
LookUs & Online Makale