Yıl: 2013 Ay: 12 Cilt: 48 Sayı 4
Editörden
Editörden
Derleme
“Çocuk alerji ve astım akademisi”, besin alerjisi tanı ve tedavi yöntemi
Nihat Sapan,
Esen Demir,
Zeynep Tamay,
Necla Akçakaya,
Nermin Güler,
Metap Yazıcıoğlu,
Özkan Karaman,
Ahmet Akçay,
Ülker Öneş
Doi: 10.4274/tpa.2029
Çocukluk çağı epilepsilerinde diyet tedavisi
Burak Tatlı,
Ayşe Nurcan Cebeci,
Barış Ekici
Doi: 10.4274/tpa.2083
Özgün Araştırma
Çocukluk çağında idiyopatik interstisyel pnömoniler: Tanı, tedavi ve izlem
Güzin Cinel,
Bora Gülhan,
Nural Kiper,
Ebru Yalçın,
Deniz Doğru,
Uğur Özçelik,
Dicle Orhan
Doi: 10.4274/tpa.297
Samsun ili kreş ve anaokulu çocuklarında besin alerjisi yaygınlığı
Faruk Barlık,
Şükrü Nail Güner,
Meral Barlık,
Ayhan Söğüt,
Recep Sancak
Doi: 10.4274/tpa.235
Turner sendromlu hastalarda büyüme hormonu tedavisine yanıt
İlker Tolga Özgen,
Erdal Adal,
Tolga Ünüvar,
Hasan Önal,
Aliye Sevil Sarıkaya,
Leyla Akın
Doi: 10.4274/tpa.533
Çocuklarda ilaç uygulama hatalarının önlenmesine yönelik yöntemlerin etkinliği
Suzan Özkan,
Gülseren Kocaman,
Candan Öztürk
Doi: 10.4274/tpa.540
Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların durumuna bir bakış: Pilot bir çalışma
Bülent Elbasan,
İrem Düzgün,
Deran Oskay
Doi: 10.4274/tpa.604
Çocukluk çağı Hodgkin hastalığında sağkalım ve seyri etkileyen değişkenler; tek merkez deneyimi
Mustafa Asım Yörük,
Çetin Timur,
Fatma Betül Çakır,
Aylin Canbolat Ayhan,
Müferet Ergüven
Doi: 10.4274/tpa.639
Erken doğan çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve ilişkili doğum öncesi risk etkenleri
Halime Tuna Çak,
Bahar Gökler
Doi: 10.4274/tpa.682
Çocukluk çağında pulmoner hidatik kist rüptürü: Başvuru şekli, tanı ve tedavi yöntemleri
Tunç Özdemir,
Ahmet Arıkan
Doi: 10.4274/tpa.721
Olgu Sunumu
Çocuklarda kuş besleyicisi hastalığı: Tek merkez deneyimi
Emine Dibek Mısırlıoğlu,
Handan Duman,
İlknur Bostancı,
Mahmut Doğru,
Serap Özmen,
Tayfur Giniş
Doi: 10.4274/tpa.774
Erken başlangıçlı Graves olgusu
Ayça Altıncık,
Pınar Gençpınar,
Korcan Demir,
Gönül Çatlı,
Ayhan Abacı,
Ece Böber
Doi: 10.4274/tpa.833
Kendiliğinden gelişen pnömomediyastinum olgusu
Sezgin Şahin,
Mohammed Ajmal Masoom,
Ayşe Güler Eroğlu,
Yücel Taştan
Doi: 10.4274/tpa.996
Nedeni bilinmeyen ateşle başvuran opere doğuştan kalp hastalığı olan hastada Coxiella Burnetii endokarditi
Özben Ceylan,
Senem Özgür,
Utku Arman Örün,
Mahmut Keskin,
Selmin Karademir,
Filiz Şenocak
Doi: 10.4274/tpa.942
Akut romatizmal ateşin nadir bir başvuru şekli: Perikardiyal tamponad
Alper Güzeltaş,
Hasan Tahsin Tola,
Erkut Öztürk,
Ender Ödemiş,
Meki Bilici
Doi: 10.4274/tpa.874
Ayın Olgusu
Solunum zorluğu olan 18 aylık erkek bebek
Doi: 10.4274/tpa.1444
Editöre Mektup
Nefrolityazis tanısıyla başvuran bir olguda Dent hastalığı
Nurdan Yıldız,
Neslihan Çiçek Deniz,
Ülger Altuntaş,
İbrahim Gökçe,
Harika Alpay
Doi: 10.4274/tpa.852
Jel yakıtına bağlı derin yüz yanığı gelişen bir çocuk olgu
Aybars Özkan,
Ali Osman Katrancı,
Mesut Okur,
Murat Kaya,
Adem Küçük
Doi: 10.4274/tpa.1177
West sendromu ve psikomotor gerilik
Halûk Yavuz,
Vesile Betül Ayyıldız
Doi: 10.4274/tpa.1923
Türkçesi Varken
Türkçesi varken
Hakem Dizini
2013 Hakem Dizini
Yazar Dizini
2013 Yazar İndeksi
Konu Dizini
2013 Konu Dizini
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik