ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Kurucu

Sezai Bedrettin Tümay
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Türk Pediatri Kurumu Derneği Adına Sahibi

Zekeriyya Mehmet Vural
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ayşe Güler Eroğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
ageroglu@gmail.com

Baş Editör

Ayşe Güler Eroğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
ageroglu@gmail.com

Editörler

Andreas Gerber-Grote
Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Winterthur, İsviçre
andreas_gerber@hotmail.com
Berthold Koletzko
Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Dr. von Hauner Çocuk Hastanesi, Münih, Almanya
Berthold.Koletzko@med.uni-muenchen.de
Cem Akın
Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Michigan, ABD
cemakin@med.umich.edu
Cezmi A. Akdiş
Zürih Üniversitesi, İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü, Davos, İsviçre
Akdişac@siaf.uzh.ch
Eli Somekh
Tel-Aviv Üniversitesi, Sackler Tıp Fakültesi, Tel- Aviv, İsrail; Wolfson Tıp Merkezi, Holon, İsrail
esomekh@gmail.com
Emel Gür
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
egur@İstanbul.edu.tr
Ethem Erginöz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
erginoze@gmail.com
Haluk Çokuğraş
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
cokugras@gmail.com
Hilary Hoey
Dublin Üniversitesi Trinity Koleji, Dublin, İrlanda
hilaryhoey@eircom.net
Hilmi Apak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
hilmiapak@gmail.com
Ida Giardino
Foggia Üniversitesi, Klinik ve Deneysel Tıp Anabilim Dalı, Tıp Laboratuvarı
Araştırma Merkezi, Foggia, İtalya

ida.giardino@unifg.it
Jochen H. Ehrich
Hannover Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Hannover, Almanya
Ehrich.Jochen@MH-Hannover.de
Leyla Seymurovna Namazova-Baranova
Federal Devlet Bütçe Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Bilim Merkezi, Moskova, Rusya
namazova@nczd.ru
Massimo Pettoello-Mantovani
Foggia Üniversitesi, Çocuk Araştırma Merkezi, Foggia, İtalya
mpm@unifg.it
Mehmet Satar
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, Türkiye
msatar@cu.edu.tr
Mübeccel Akdiş
Zürih Üniversitesi, İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü, Davos, İsviçre
akdism@siaf.uzh.ch
Müjgan Alikaşifoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
kasif@istanbul.edu.tr
Nihat Sapan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
nsapan@uludag.edu.tr
Olcay Evliyaoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
olcayevliyaoglu@hotmail.com
Sema Saltık
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
semasaltik@superonline.com
Tufan Kutlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
tufankutlu@hotmail.com

Yayın Kurulu

Ahmet Arvas
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
aarvas@İstanbul.edu.tr
Ertuğrul Kıykım
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
ertugrulkiykim@hotmail.com
Gül Nihal Özdemir
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
gnozdemir@hotmail.com
Mine Özdil
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
mineozdil81@hotmail.com
Nur Canpolat
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Tufan Kutlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
tufankutlu@hotmail.com

Bilimsel Kurul

Ahmet Faik Öner
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye
Aliye Fügen Çokugraş
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Alp Özkan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Alphan Cura
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Ayhan Gazi Kalaycı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, Türkiye
Ayse Neslihan Tekin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
Ayse Selimoğlu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye
Barış Korkmaz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Betül Acunaş
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne, Türkiye
Beyhan Tüysüz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Birgül Kırel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
Bumin Dündar
Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Cengiz Candan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Cenk Büyükünal
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Emin Ünüvar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Erdal İnce
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
Ergin Çiftçi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
Figen Akalın
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Frederic Gottrand
Hospital J de Flandre CHRU de Lille, Lille, Fransa
Funda Öztunç
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Halit Çam
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Haluk Emir
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Hasan Yüksel
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa, Türkiye
İlknur Arslanoğlu
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce, Türkiye
Joan-Carles Suris
Institute Universitaire de Me´decine Sociale et Pre´ventive, Lozan, İsviçre
Lale Sever
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Levent Saltık
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Manuel Moya
Miguel Hernandez Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Alicante, İspanya
Mehmet Vural
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Mesiha Ekim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
Metin Karaböcüoğlu
Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Mine Çalışkan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Murat Tutanç
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hatay, Türkiye
Mustafa Akçam
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta, Türkiye
Münevver Türkmen
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın, Türkiye
Nafiye Urgancı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Necla Akçakaya
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Nil Arısoy
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Nilgün Köksal
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
Oğuz Dursun
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye
Olivier Goulet
Hospital Necker-Enfants Malades, Paris, Fransa
Osman Faruk Şenyüz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Oya Ercan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Özdemir İlter
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Özgür Kasapçopur
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Özlem Süoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Türkiye
Rasit Vural Yağcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Reha Artan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye
Rejin Kebudi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Sadik Akşit
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Salim Çalışkan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Serpil Uğur Baysal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Sevgi Mir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Sevinç Emre
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Sultan Kavuncuoğlu
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Tiraje Celkan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Tümer Türkbay
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Türkiye
Tülay Erkan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Vildan Ertekin
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Yıldız Perk
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Yunus Söylet
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Yücel Taştan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Zehra Aycan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale