ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

Türk Pediatri Arşivi, Türk Pediatri Kurumu Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organı olup, çocuk sağlığı ve hastalıkları içerikli, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası süreli bir dergidir. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı yayınlanmakta, ilaveten Türk Pediatri Kongresi için bir ek sayı çıkarılmaktadır.

Hedef kitlesi tıp akademisyenleri, uzman hekimler, asistanlar ve tıp öğrencileri olan derginin amacı; temel ve klinik bilimlerle ilgili üst düzey özgün araştırmaları yayınlamaktır. Ayrıca, editör görüşü, editöre mektup, nadir karşılaşılan olguları ve hekimlerin sürekli tıp eğitimine katkı yapacak olan yazıları da yayınlamaktadır. Derlemeler sadece davetli öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır.

Türk Pediatri Arşivi, PubMed Central, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE, SCOPUS, HINARI, EBSCO, CINAHL ve GALE tarafından dizinlenmektedir.

Editöryel işlemlerin uygulanması ve etik politikaların takibinde, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzlarına uygun hareket edilmektedir.

Dergide yayınlanacak olan yazılar www.turkpediatriarsivi.com web sayfası üzerinden gönderilmelidir. Yazım Kuralları, teknik bilgiler ve diğer gerekli formlara bu sayfadan erişilebilir. Gönderilen yazıların içeriği yazarların sorumluluğundadır.

Türk Pediatri Arşivi’nin mali giderleri Türk Pediatri Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Derginin web sayfasına reklam verilebilecek olup bu konuyla ilgili başvurular AVES’e yapılmalıdır.

Derginin isim hakkı ve yayınlanan tüm içeriklerin ulusal ve uluslararası telif hakları Türk Pediatri Kurumu’na aittir. Bilimsel eserlerde kaynak göstermek dışında herhangi bir elektronik ya da fiziksel ortamda tekrar kullanımı, elektronik gönderim, basım, dağıtım ve benzeri yöntemlerle çoğaltımı için Türk Pediatri Kurumu’ndan izin alınmalıdır.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

Editör

Ayşe Güler Eroğlu
Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
Telefon: 0212 632 86 33
Faks: 0212 632 86 33
E-mail: info@turkpediatriarsivi.com

Yayınevi

Kare Yayıncılık
Adres: Concord istanbul, Dumlupınar Mah. Cihan Sk. No: 15 B Blok Da: 162, 34720 Kadıköy, İstanbul-Turkey
Telefon: +90 216 550 61 11
Fax: +90 216 550 61 12
Web: www.kareyayincilik.com
E-mail: kare@kareyayincilik.com

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale